Rakennuksen julkisivun muuttaminen on luvanvaraista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavanomaisen terassin lasitukseen tai esimerkiksi ulkoverhouksen värin ja ikkunajaon muuttamiseen riittää yleensä toimenpidelupa.

Ulkonevalle katokselle on hankalampi saada lupa kuin syvennykseen tulevalle. Markiisin saa esimerkiksi Espoossa asentaa ilman lupaa, kunhan se ei sisällä mainoksia tai rumenna kaupunkikuvaa.

Uuden katoksen rakentaminen tai terassin käyttötarkoituksen muuttaminen esimerkiksi talviasuttavaksi makuuhuoneeksi vaativat rakennusluvan. Silloin terassi lasketaan mukaan rakennuksen kerrosalaan.

(MRA 62 § 7. kohta). Myös julkisivun lämpöeristäminen tai talon rakenteen ja pinta-alan muuttaminen vaativat rakennusluvan. Toimenpide- ja rakennusluvat eivät ole kiusantekoa: ne suojelevat julkisivun lisäksi myös asukkaiden terveyttä ja turvallisuutta.

www.finlex.fi – Maankäyttö- ja rakennuslaki.