Toisaalta voi todeta, että onneksi kuolemajohtaneita putoamisia näistä on hyvin harva.  

Lumenpudotusta yrityksen nimissä tekevien toimijoiden keskuudessa toinen luminen talvi näkyy jo jonkinlaisena kehityksenä putoamissuojaimien käytössä. Suojaimien ansioista maahan asti putoamiselta välttyneitä lumenpudottajia on tänä talvena pelastettu köydestä roikkumasta ainakin viidesti. Jopa viranomaiset ovat kehuneet näitä ”ammattimiehiä”, vaikka todellisuudessa työtavoissa on ollut vakava virhe, kun useiden metrien vapaa putoaminen on ollut mahdollinen.

Kesä on perinteisesti omakotirakentajien ja katonkunnostajien vilkkainta aikaa, joten putoamissuojainten oikea käyttö on ajankohtainen asia.

Tässä artikkelissa putoamissuojaukseen erikoistuneen Suojalaite Oy:n tuotepäällikkö Mikko Yläjääski antaa muutamia hyviä vinkkejä, kuinka katolla voi liikkua turvallisesti.

SL2 valjas
SL2 valjas on kevyt, laadukas ja edullinen valinta loivilla katoilla työskentelyyn.

Työn suunnittelu on hyvä aloittaa tarkastelemalla työvaiheita turvallisuusnäkökulmasta. Tässä kohtaa on turha ummistaa silmiä tosiasioilta tai vedota keskimääräistä parempaa henkilökohtaiseen tasapainoon.

Tyypillinen putoamistapaturma sattuu jo työkokemusta omaavalle, kyseisen työvaiheen osaavalle henkilölle, jolle sattuu inhimillinen virhe, esimerkiksi horjahdus.

Hyviä kysymyksiä ovat muun muassa onko katto niin kalteva, että siellä pysyy myös sateen yllättäessä tai kompastuessa? Tarvitseeko minun työskennellä lähellä räystäitä? Mikäli työvaiheeseen sisältyy putoamisvaara, on käytettävä putoamissuojaimia.

Rakennusalalla on onnistuttu vähentämään merkittävästi irtotikkaiden kanssa sattuneita putoamis- ja kaatumistapaturmia. Taustalla on kiristynyt lainsäädäntö. Tikkaat on tarkoitettu katolle siirtymiseen. Ne eivät siis ole varsinainen työalusta. Tämän työtapojen kehityksen toivoisi siirtyvän myös pientalokunnostajien turvaksi nykyistä nopeammin. Ensimmäinen selvitettävä asia siis on: pääsenkö turvallisesti katolle?

Kiinteistön omistajan vastuulla on myös huolehtia turvallisesta kulkureitistä tilaamilleen urakoitsijoille, joita saattavat olla muun muassa nuohoaja, antenninkorjaaja tai ilmastointiasentaja. Palveluita tilatessa on myös syytä kirjallisesti varmistaa onko työsuojeluvastuu tilaajalla vai urakoitsijalla.

Putoamissuojaimia hankkiessa on hyvä aloittaa tarvekartoitus kiinnityspisteestä. Hyvätkään suojaimet eivät auta, jos niitä ei saa luotettavasti kiinnitettyä rakenteisiin. Eurooppalaisten standardien mukaan kiinnityspisteeltä edellytetään 10kN lujuutta. Kattopollareiden puuttuessa tämä voi toteutua esimerkiksi oikein asennetun kattosillan kohdalla.

Ammattiurakoitsijoiden valitettavan yleisiä asennusvirheitä tosin on tilaajana toimivan omakotiasukkaan erittäin vaikea havaita. Hyvä perussääntö on, että kaikki muoviset ja alumiiniset kattorakenteet, kuten ilmastointiputket eivät ole putoamissuojaimien kiinnityspisteitä.

Monessa tapauksessa päädytään kiinnittämään köysi savupiippuun, jonka lujuus on aina tapauskohtaisesti arvioitava. Mikäli rakenteessa on teräviä reunoja, köyden säästämiseksi kiinnittämiseen kannattaa käyttää teräshakoja (EN362) tai vaijerirakseja (EN795).

Köysiä hankkiessa kannattaa olla tarkkana merkintöjen kanssa
Köysiä hankkiessa kannattaa olla merkintöjen kanssa tarkkana. Suojalaite Oy:n liukutarrainköysi täyttää standardin EN353-2 vaatimukset ja soveltuu käytettäväksi työskenneltäessä putoamisvaarallisella alueella.

Putoamissuojainpaketti on aina kokonaisuus, jossa on huolehdittu putoamisen pysäyttämisestä mahdollisimman vähäisillä vammoilla. Yli 2 metrin kattoköysistä puhuttaessa oikeasta tuotteesta löytyy EN353-1 merkintä. Tehokas ja turvallinen työskentely on mahdollista vain, jos kiinnityspisteen sijainti on oikea. Köyden laskeutuessa kiinnityspisteestä suoraan räystäälle siihen tukeutuminen on mahdollista, puhutaan ns. nollakulmasta. Suurin suositeltava etäisyys sivulle siirtymiseen on riippuvainen kiinnityspisteen ja räystään välisestä etäisyydestä. Nollakulmasta yli 30 asteen sivuttainen siirtymä räystäällä vähentää köydestä saatavaa tukea ja horjahdustapauksessa johtaa heiluriliikkeeseen. Mikäli köysi ei terävän räystään johdosta katkennut, löytää pudonnut itsensä nollakulman kohdalta väärällä puolella räystästä. Tämän välttämiseksi katolla tarvitaan usein enemmän kuin yksi kiinnityspiste.

Pientalorakentajalle sopivia valjaita on saatavilla useita malleja. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat monipuolinen ja helppo säädettävyys, pikalukitukset ja ergonomiaa parantavat joustavat rakenteet. Kaikki EN361-merkinnällä varustetut asiantuntevalta ja luotettavalta kauppiaalta hankitut valjaat ovat lähtökohtaisesti turvallisia. Lähinnä jyrkillä katoilla tarpeellisesta, pehmustetulla selkätuella varustetusta valjaasta löytyy merkintä EN361 ja EN358. 

Putoamissuojaimien mukana kuuluu aina olla suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet, joista viimeistään selviää mihin käyttöön tuote on tarkoitettu. Tarkista soveltuvuus ja rajoitteet ennen työn aloittamista. Lisätietoja osoitteesta: kauppa.suojalaite.fi

 

SL3-valjaat
SL3 valjaan keveys, joustavat hihnat, monipuoliset säädöt ja pikalukot tekevät valjaan käytöstä miellyttävää.