Tyypillisimpiä vesivahinkojen syitä ovat suunnitteluvirheet, huolimaton asennustyö, metalliputkien syöpyminen sekä pakkasen aiheuttamat vauriot. Vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä kiinnittämällä entistä tarkempaa huomiota käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmän valintaan ja kuntoon sekä käyttämällä asennus- ja korjaustöissä ammattilaisia.

Ifin uusi Laaja Plus -kotivakuutus kattaa aiempaa laajemmin omakotitaloissa sattuvia vahinkoja. Mukana ovat muun muassa omakotitalon vesikaton vuodosta tai kylpyhuoneen eristeen rikkoutumisesta aiheutuvat kosteusvauriot sekä lahottajasienen aiheuttamat vahingot, joita tavallinen kotivakuutus ei kata.

Vakuutuksen saa alle 30-vuotiaisiin rakennuksiin suoraan. Sitä vanhempiin rakennuksiin edellytetään ennakkotarkastusta, jonka perusteella päätetään, myönnetäänkö vakuutus.

Lisätietoja If, 010 19 19 19, www.if.fi.