Sähköiskun vaara vaanii pihalla

Talo
Pihan sähköistyksessä piilee talven jäljiltä monta vaaran paikkaa. Sähköiskun vaara syntyy vaikkapa jouluvalojen haurastuneista jatkojohdoista.

Ulkopistokkeesta valuu vettä, jouluvalojen jäljiltä maassa matelee haurastunut sähköjohto, itse viritetyn pistokkeen johdot pilkistävät löysän liitoksen vuoksi…

Myös ulkotiloissa käytettävien sähkölaitteiden tulee täyttää standardin mukaiset turvallisuusnormit ja vain pätevyysvaatimukset täyttävä, koulutettu sähkömies saa tehdä sähköasennuksia, muistuttaa sähköistysalan yhteinen Sähkötreffit-palvelu.

Sähköiskun vaara vältetään asiantuntevilla asennuksilla

Pihavalon asennus - sähkömies

Pihalla kotelointien pitää olla tiiviitä, ettei niiden sisään pääse vettä. Kuva Anne Yrjänä.

Sähkölaitteiden on aina oltava joko suojaeristettyjä, suojamaadoitettuja tai suojajännitteellä toimivia. Pihalla kotelointien pitää olla tiiviitä, ettei niiden sisään pääse vettä.  Vikavirtasuojakytkin tuo lisäturvaa ulkopistorasioissa. Se voidaan asentaa paitsi sähkökeskukseen myös yksittäisen pistorasian yhteyteen.

Sähkö on väärin käsiteltynä hengenvaarallista, eikä sähköistyksiä siksi kannata eikä lain mukaan saakaan ryhtyä itse virittelemään. Vain muutaman erikseen määritellyn asian kuten sulakkeiden, lampun ja pistotulpan vaihdon sekä yksivaiheisen jatkojohdon voi tehdä itse.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Sähköiskun vaara ja sähkön aiheuttama vaara yleensäkin on vaikea havaita ja vahinko tulee yleensä aina ennalta arvaamatta.

 

Lisätietoja: sahkotreffit.fi

 

MAINOS
MAINOS LOPPUU