Sähkölämmittäjä, hyviä uutisia sinulle

Lämmitys
Aktiivinen sähkölämmittäjä voi pudottaa sähkön kokonaiskulutuksesta parikymmentäkin prosenttia lähes ilman investointeja. Näin lupaa sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari.

Olennaista on tuntea oma kulutuksensa ja lämmitysjärjestelmän ominaispiirteet, omaksua säästävät asumistottumukset sekä suunnitella järeämmät tehostamistoimet yhdessä osaavan ammattilaisen kanssa.

Elvari-hankkeessa on selvitetty vuosina 2008–2015 erilaisten tehostamistoimenpiteiden vaikutuksia 47 sähkölämmitystalossa eri puolilla Suomea. Sähkölämmitteisiä koteja on noin 600 000, noin puolet kaikista Suomen pientaloista. Kulutuksen jakautuminen on niissä samankaltaista, mutta asukkaiden asumistottumukset ja tekniset ratkaisut vaikuttavat paljon tehostamistoimien onnistumiseen ja kannattavuuteen.

– Asukkaat ja talot ovat erilaisia. Yksiselitteisten teknisten toimenpide- ja investointisuositusten antaminen vaatii aina asumistottumusten selvittämistä, asukkaiden motivointia sekä teknisiin ratkaisuihin perehtymistä, kiteyttää asiantuntija Päivi Suur-Uski hanketta koordinoivasta Motiva Oy:stä.

Sähkölämmitteisissä talossa on selvää säästöpotentiaalia

Elvarin tulosten perusteella sähkölämmitteisissä talossa on selvää säästöpotentiaalia. Koko Suomen sähkönkulutuksesta sähkölämmittäjät lohkaisevat noin kymmenyksen, noin 10 terawattituntia. Siitä lämmityksen osuus on noin 5 TWh, kotitaloussähkö 3 TWh ja käyttöveden lämmitys 2 TWh.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Aivan viime aikoina tilojen lämmityksen osuus näyttää edelleen kasvaneen muun muassa kotitalouslaitteiden tehostumisen takia. Hankkeen tavoitteena on ollut vähentää yhteenlasketusta energiankulutuksesta yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä.

– Yksittäisen pientalon osalta tavoite oli vähintään 30 prosenttia. Parhaimmillaan seurantakohteissa päästiin huomattavasti parempaan tulokseen. 10–20 prosenttia on saavutettavissa säästävillä asumistottumuksilla ja pienillä investoinneilla. Säästön voi tuplatakin järkevillä uudistuksilla, mutta vaihtoehtojen kannattavuutta pitää vertailla huolellisesti, Suur-Uski sanoo.

– Hankkeessa saadut sähkönkäytön tehostamistulokset ovat olleet hämmästyttäviä. Kaikista sähkölämmittäjistä ei tule samanlaisia tehosäästäjiä kuin Elvarin seurantakohteissa, mutta merkittäviä säästöjä on saatavissa yllättävänkin helposti ja edullisesti, kannustaa johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuus ry:stä.

Sähkölämmittäjä – tehostaminen kannattaa

olohuone - sähkölämmitys

Sähkölämmitteisissä talossa on selvää säästöpotentiaalia.

Hanke on tuottanut mittaustiedon lisäksi sähkölämmittäjille suunnatun verkkoaineiston Motivan verkkopalveluun sekä tietoa ja työkaluja yhteistyöryhmän yli neljällekymmenelle yritykselle ja yhteisölle. Saadun tiedon pohjalta asetetut tehostamistavoitteet on mahdollista saavuttaa, mikäli kotitaloudet aktivoituvat tehostamistoimiin.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Olen erityisen iloinen, että saimme yhteen paikkaan markkinoiden kaipaamaa puolueetonta tietoa sähkölämmityksen tehostamisesta, mahdollisuuksista ja käyttökelpoisuudesta. Tiedon lisäksi sähkölämmittäjien tulisi saada luotettavaa opastusta tehostamistoimien valintaan, sanoo järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:sta.

Kodin tekniset ratkaisut on valittava niin, että asukas pystyy omatoimisesti huolehtimaan säädöistä lämmityskauden alkaessa ja päättyessä. – Seurantaan osallistuneet sähkölämmittäjät ovat todenneet, että osallistuminen on lisännyt tietoa kodin edellyttämistä kunnossapitotöistä. Kun oppii tuntemaan talonsa, siitä on helppo pitää huolta ja samalla ylläpitää sen arvoa, Päivi Suur-Uski sanoo.

Lue myös: Suositukset kaikille sähkölämmittäjille >

Elvari on Motivan vuosina 2008–2015 koordinoima yhteistyöhanke, jolla tehostetaan sähkölämmitteisten pientalojen energiankäyttöä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lue lisää erilaisista sähkölämmityskohteisiin soveltuvista yksityiskohtaisista tehostamistoimista: www.motiva.fi/sahkolammitys