Sähköpyörä on hyvä vaihtoehto autolle lyhyillä matkoilla

Sisustus
Sähköpyörä on yhä melko tuntematon kulkuneuvo Suomessa, vaikka sillä on monia etuja. Monissa Euroopan maissa sähköpolkupyörän käyttö on lisääntynyt vauhdilla.

Joustava ja helppokäyttöinen sähköpyörä on monella tavoin järkevä kulkuneuvo varsinkin lyhyehkössä kaupunkiliikenteesä. Suomessa, toisin kuin muualla maailmassa, sitä ei vielä laajemmin tunneta.

Koska pyöräily, myös sähköavusteisena, edustaa viisaita ja kestäviä kulkumuotoja, haluavat Liikennevirasto ja Trafi yhdessä edistää sähköavusteista pyöräilyä Suomessa. Toimet, joilla sähköpyöräilyä halutaan edistää, ilmenevät juuri valmistuneesta raportista.

Yksi maailmanlaajuisista trendeistä liikennesektorilla on sähköinen liikenne. Sähköavusteinen pyörä – toiselta nimeltään sähköpolkupyörä – on valmis sähköisen liikenteen innovaatio, jonka käyttö on monissa Euroopan maissa lisääntynyt vauhdilla.

Tällä hetkellä sähköpyöriä myydään Suomessa vielä vähän, osuus on vain prosentti polkupyörämyynnistä. Kysyntä näyttäisi kuitenkin olevan lievässä kasvussa. Sen sijaan Alankomaissa osuus on 20, Saksassa 5, Ruotsissa 3 ja Tanskassa 3,5 prosenttia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Sähköpyörä auttaa lyhentämään lyhyitä automatkoja

Sähköavusteisella pyörällä tehty keskimääräinen matka on ulkomaisten kokemusten mukaan noin 10 km. Kaikista suomalaisten päivittäisistä matkoista kolme neljännestä on nykyisin alle 10 kilometrin pituisia, ja näistä 70–80 prosenttia tehdään henkilöautoilla. Kävelyn ja pyöräilyn osuus laskee nopeasti jo 1–2 kilometriä pidemmillä matkoilla.

”Liikennejärjestelmän kestävyyttä ja liikenteen sujuvuutta parantaisi merkittävästi, jos mahdollisimman moni erittäin lyhyt automatka jäisi tekemättä”, toteaa Liikenneviraston kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen . ”Sähköavusteinen pyörä yhdistettynä tavalliseen pyörään ja joukkoliikenteen liityntäjärjestelyihin mahdollistaa kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattamisen.”

Tällainen on sähköavusteinen polkupyörä

  • muistuttaa tavallista polkupyörää
  • moottorin ollessa käytössä kevyt polkea, voiman lisäys auttaa varsinkin ylämäissä
  • moottori toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy pois 25 km tuntinopeudessa
  • akkuineen 6-8 kg tavallista polkupyörää painavampi – ilman avustusta siksi jonkin verran raskaampi polkea
  • lähes kaikissa malleissa akku irrotettavissa ja erikseen sisätiloissa ladattavissa

Sähköavusteinen pyörä on joustava, helppokäyttöinen ja henkilökohtainen kulkuneuvo, jonka käyttäjä ei ole sidottu liikennepalvelujen tarjontaan. Käyttäjälähtöisyyttä lisää kulkumuodon soveltuvuus valtaosalle arjen lyhyistä matkoista. Kansainvälisissä tutkimuksissa on myös todettu sähköavusteisen pyöräilyn terveyttä ja peruskuntoa ylläpitävä ja vahvistava vaikutus.

Jos myös Suomessa sähköavusteisten pyörien osuus myydyistä polkupyöristä nousisi vajaaseen kymmeneen prosenttiin, kuten Keski-Euroopassa, vaikuttaisi se merkittävästi niin liikenne- kuin ilmastopoliittistenkin tavoitteiden saavuttamiseen. Sähköpyöräilyn lisääntyminen ei myöskään edellytä erillisen laajan latauspisteverkon rakentamista, koska irrotettavan akun lataus voi useimmiten tapahtua kodin tai työpaikan sähköverkosta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Sähköavustetulla pyöräilyllä näkyviä vaikutuksia

polkypyoräily - sähköpyörä

Tällä hetkellä sähköpyöriä myydään Suomessa vielä vähän, osuus on vain prosentti polkupyörämyynnistä.

Sähköavusteisen pyöräilyn yleistymisellä olisi todennäköisesti monia suotuisia vaikutuksia. Entistä pidempiä matkoja pyöräiltäisiin, tulisi aivan uusia pyöräilijöitä ja nykyisetkin pyöräilisivät aiempaa useammin, työmatkapyöräily lisääntyisi ja pyöräily joukkoliikenteen liityntämuotona yleistyisi.

”Sähköavusteisen pyöräilyn yleistymisen myötä pyöräilyn keskinopeudet kasvaisivat, millä olisi vaikutusta myös mahdollisten onnettomuuksien vakavuuteen”, muistuttaa johtava asiantuntija Anna Schirokoff Trafista: ”Keskinopeuksien kasvaessa onkin erittäin tärkeää, että myös pyöräily-ympäristö tukee tätä kehitystä esim. kävelyn ja pyöräilyn väylien entistä selvempänä erottamisena toisistaan, jotta konfliktitilanteet eivät lisäänny.”

Kokeilut kannustavat

Euroopassa sähköavusteisen pyöräilyn suosiota ja käyttöä on saatu kasvatettua näkyvien pilottiprojektien kautta, joissa on pyritty erityisesti hankintakynnyksen alentamiseen ja käyttökokeiluihin. Avainasemassa sähköavusteisen pyöräilyn suosion kasvattamisessa onkin se, että kuluttajat pääsevät kokeilemaan ja testaamaan pyöriä. Kokeilut ja neuvonta edistävät samalla myös käytön turvallisuutta.

Edistämisohjelmassa on esitelty 20 toimenpidettä, joilla sähköavusteinen pyöräily saataisiin nousuun. Kärkihankkeet liittyvät muun muassa joukkoliikenteen toimivuuden parantamiseen liityntä- ja maaseutuliikenteessä, sähköyhtiöiden palveluihin sekä alue-, asunto- ja toimitilahankkeiden suunnitteluun.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Nyt julkaistussa raportissa on kartoitettu sähköpolkupyörien tulevaa roolia Suomessa. Sähköavusteisiin pyöriin tutustuttiin maailmanlaajuisten megatrendien, ulkomaisten esimerkkien, yrityksille tehdyn markkinatutkimuksen ja liikennejärjestelmäanalyysin kautta. Näiden pohjalta laadittiin edistämisohjelma sähköavusteisten pyörien käytön lisäämiseksi.

Lue koko raporttiSähköavusteisten polkupyörien tiekartta; Kulkumuodon mahdollisuudet kestävän liikennejärjestelmän edistämisessä.

Lisätietoja: www.liikennevirasto.fi

MAINOS
MAINOS LOPPUU