Sisäilmatutkimus varmistaa kiinteistön sisäilman laadun

Talo

Sisäilmatutkimus on erityisen tärkeää, sillä sisäilman laadulla on vaikutusta kiinteistöä käyttävien ihmisten terveyteen.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Sisäilman kuntotutkimus on paikallaan silloin, kun halutaan varmistua kiinteistön sisäilman laadukkuudesta.

Asuntojen, koulujen, toimistojen ja päiväkotien sisäilmaselvitykset edellyttävät erilaisia lähestymistapoja. Tiloissa voi aina olla myös muita kuin homeongelmiin liittyviä fysikaalisia tai kemiallisia sisäilmatekijöitä.

Sisäilmatutkimus selvittää puutteita mm. näissä kohteissa

  • ilmanvaihdon toiminnassa
  • sisäilman epäpuhtauksissa
  • sisäilman laatuun vaikuttavissa rakenteissa
  • pintamateriaalien kunnossa
  • rakennusfysikaalisessa käyttäytymisessa

Sisäilman tutkimuksessa asiantuntijat selvittävät sisäilman laatua aistinvaraisesti sekä mittalaitteiden avustuksella. Tarvittaessa otetaan kuitu-, ilma- ja materiaalinäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa.

sisäilmatutkimus

Esimerkiksi Inspectalla on monialainen osaaminen ja vankka kokemus sisäilmaongelmien selvittämisessä. Yrityksellä on myös oma tutkimuslaboratorio KiraLab, jossa se analysoi sekä mikrobi- että kuitunäytteitä. Kuva Inspecta.

Kokonaisvaltainen sisäilmatutkimus käynnistetään usein asiantuntijan laatimalla tutkimussuunnitelmalla. Laajojen tutkimusten lisäksi sisäilmaasiantuntija auttaa ratkaisemaan myös yksittäisiä tapauksia, joita voi ilmetä esimerkiksi hajuhaittojen tai terveyshaittojen kokemisen kautta. Tutkimuksen tuloksena esitetään raportti sisäilmaongelmien syistä ja korjaustarpeista.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

homeongelmat sisäilma sisäilman laatu sisäilmatutkimus


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: