Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin kesäkuussa 1 495 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.
 
Kotimaassa suomalaiset tekivät 2,3 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on 3 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 2,1 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.
 
Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.
 
Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat toukokuussa 2008 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot
Lähde: Tilastokeskus