MAINOS

9 hyvää syytä tutkia juomavesi

MökkiTalo

Pientalouksien juoma- ja talousveden laadun arviointi jää usein käyttäjien oman harkinnan varaan. Suomessa on lukuisia koteja ja mökkejä, joissa juomaveden laadusta ei ole varmuutta. Miksi juomavesi kannattaa tutkia? Listasimme 9 syytä.

Jaa sosiaalisessa mediassa
Kaupallinen yhteistyö: Oy Pumppulohja Ab / Watman

1. Vaikka suomalainen juomavesi on puhtaan veden maineessa,  erityisesti pientalojen kaivovesissä on huomautettavaa. Pora- ja rengaskaivojen vesien mineraali- ja epäpuhtauspitoisuudet ylittävät usein hyvälle talousvedelle asetetut suositukset.

2. Hyvälaatuisen talousveden tulee olla väritöntä, hajutonta ja lähes mautonta. Veden aistinvarainen tarkastelu ei kuitenkaan vastaa laboratoriossa tehtävää vesianalyysiä, koska useimpia haitta-aineita ei voi aistein havaita. Lisäksi väriltään, hajultaan tai maultaan huonoon veteen voi tottua.

3. Ongelmat voivat olla vain esteettisiä (esim. värihaitat) tai ne voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vaaraa terveydelle. Talousvesi ei saa aiheuttaa terveysriskejä.

4. Maa- ja kallioperästä luontaisesti liuenneiden hyödyllisten mineraalien lisäksi veden epäpuhtaudetkin ovat usein tuota samaa alkuperää.Kaivovesi voi pilaantua myös bakteerien vuoksi, ja tästä voi seurata pahojakin vatsavaivoja.

5. Ongelmia aiheuttavat mm. rauta, mangaani, humus ja alhainen pH-arvo. Merkittäviä terveydellisiä haittoja tuottavat arseeni, fluoridi, radon ja uraani. Radonista on haittaa myös pesuvedessä, koska se vapautuu huoneilmaan ja on hengitettynä vaarallista.

6. Vesi ei saa aiheuttaa saostumia, värjäytymiä tai syöpymistä vesiteknisissä laitteissa tai putkistoissa. Esimerkiksi veden liian alhainen pH vaikuttaa kuparin liukenemiseen.

7. Kahta identtistä vedenlaatua ei ole, sillä laatu vaihtelee kaivosta ja järvestä toiseen. Ei siis riitä, että naapurin vesi on tutkittu. Vedenlaadun huonouteen voi vaikuttaa veden lisäksi kaivon rakenne tai huollon puute. Kaivovetensä laatuun voi vaikuttaa valitsemalla kaivon paikan oikein ja rakentamalla sen huolellisesti.

8. Vesi tulisi tutkia aina, kun on tehty uusi kaivo. Vanhatkin kaivot kannattaa tutkia muutaman vuoden välein, ja erityisesti silloin, jos kaivon ympäristössä on tehty mekaanisia muutoksia.

9. Juomaveden laadun saa tutkittua helposti esimerkiksi WatMan-vesianalyysipaketin avulla. Tutkimukset ovat paikallaan, sillä vain noin neljänneksestä kaivovesistä ei löydy huomautettavaa.

Epäpuhtaudet pois suodattamalla!

Jos kaivon rakenne on kunnossa ja vika on vedessä, luotettava tapa veden puhdistamiseen on sen suodattaminen. Suodattamalla vedestä voidaan poistaa kaikki sen sisältämät ei-toivotut epäpuhtaudet. Vedenkäsittely on taloudellisestikin kannattavaa jopa yhdeksässä tapauksessa kymmenestä. Suodattimien avulla järvi- ja merivedestäkin saa helposti juomavettä.

Katso videolta, miten helppoa Watman-vesianalyysin tilaaminen on:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

juomaveden laatu juomaveden puhdistus juomavedenpuhdistin juomavesi kaivovesi porakaivo vedensuodatin

Julkaisuun liitetty yritys

http://www.pumppulohja.fi/

Oy Pumppulohja Ab on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista painesäiliöiden ja pumppujen valmistajista. Kaiken kattavien pumppausratkaisujen lisäksi tuotevalikoimaamme kuuluvat erilaiset jatkojalostetut tuotteet, kuten pumppukoneikot vesihuoltoon ja teollisuuteen sekä toisille laitevalmistajille.

Lue lisää: Oy Pumppulohja Ab / Watman