MAINOS

Puhdas vesi ei ole luksusta, se on terveyttä – vedensuodatin parantaa vedenlaatua

MökkiTalo

Hyvä talous- ja juomavesi on laadukkaan elämän tärkeimpiä edellytyksiä, mutta valitettavasti esimerkiksi moitteeton kaivovesi on Suomessakin harvinaisuus. Lähes kaikkiin vedenlaadun ongelmiin on ratkaisu – usein se on vedensuodatin.

Jaa sosiaalisessa mediassa
Kaupallinen yhteistyö: Oy Pumppulohja Ab / Watman

Moitteeton talous- ja juomavesi on väritöntä, hajutonta ja mautonta. Vesi ei saa aiheuttaa terveysriskejä tai teknisiä ongelmia, kuten saostumia, värjäytymiä tai syöpymiä. Kunnallisten vesijohtovesien laatu on parhaimmillaan hyvää. Kunnallisen veden käyttäminen – liittyminen mukaan lukien – on kuitenkin oman kaivoveden käyttöön verrattuna yleisesti ottaen kallista. Usein liittyminen voi olla mahdotonta.

Haja-asutusalueilla asuvien ja mökkiläisten kaivovesissä on valitettavan usein huomauttamisen aihetta. Yleisimmät syyt veden huonoon laatuun löytyvät maa- ja kallioperästä tai puutteista kaivon rakenteissa. Useimmat kiinteistökohtaiset kaivot voidaan kunnostaa ja tarvittaessa varustaa sellaisilla suodattimilla, että moitteettoman talousveden vaatimukset täyttyvät.

Talousvesisuodatin saattaakin olla kotitalouden toiseksi tärkein hankinta. Haja-asutusalueella tärkein hankinta on pumppu. Pumppulohja on Suomen suurin haja-asutusalueiden puhdasvesihuollon laitevalmistaja. Valikoimaan kuuluvat pumput ja porakaivopumput, perinteiset painesäiliöt ja kalvopainesäiliöt sekä vedensuodattimet.

Yli 99%:iin kaikista vedenlaadun ongelmista on löydettävissä ratkaisu, olipa sitten kyseessä rauta, mangaani, humus, kalkki, syöpyminen, värjäytyminen, arseeni, fluoridi, nitraatti, radon, uraani, tukkeumat, kloridi, suola, bakteerit, roskat…

Vesianalyysipakkaus-laaja Vesianalyysipakkaus-perus

Vesianalyysi selvittää, millaista vettä sinä käytät

Kunnan toimittamaa vettä valvovat ammattilaiset, kun taas pientalouksien pora- tai rengaskaivojen vedenlaadun arviointi on käyttäjän vastuulla. Vedenlaadun arviointiin ei riitä aistinvarainen tarkkailu, koska useimpia haitta-aineita ei voi aistinvaraisesti havaita. Vesianalyysi on siis tehtävä laboratoriossa.

Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa, jos vedenlaadussa on havaittu muutoksia tai jos kaivon rakennusympäristöä on muokattu. Jos kaivo on uusi, veden tutkiminen on erittäin suositeltavaa.

Jos kaivovesi halutaan puhtaaksi eikä huonon vedenlaadun syypää löydy kaivon rakenteista tai kunnosta, ainoa keino on suodattaa vesi puhtaaksi. Jotta kuhunkin kohteeseen löydetään sopiva suodatintyyppi, on tiedettävä veden alkuperä ja laatu. Parhaiten ongelma selviää vesianalyysin ja koesuodatuksen perusteella tai hyväksytyn vesilaboratorion tekemästä laajasta talousvesitutkimuksesta. Kysy WatMan-vesianalyysipakkausta lähimmältä LVI-ammattilaiselta.

FE-sarjan-suodatin,-raudan-ja-mangaanin-poistoRauta ja mangaani ovat kaivoveden yleisimmät epäpuhtaudet

Yleisimmät kaivoveden epäpuhtaudet ovat rauta, mangaani, humus ja alhainen pH. Merkittäviä terveyshaittoja aiheuttavat arseeni, fluoridi, nitraatti, uraani, radon ja uusimpien tutkimusten mukaan myös mangaani. Vain noin neljänneksessä kaivovesistä ei ole mitään huomauttamisen aihetta, mutta on tietenkin käyttäjän kannalta eri asia, huonontaako vedenlaatua sameus vai kenties uraani.

Terveydelle sinänsä tärkeästä raudasta, kansan kielessä ruosteesta, on erityistä haittaa lähinnä teknisissä laitteissa, joita se tukkeuttaa. Lisäksi rauta aiheuttaa veteen epämiellyttävää väriä, hajua sekä makua. Liian raudan vaikutukset terveyteen ovat nykytietojen mukaan vähäiset. Ainoastaan joitakin tuloksia, joissa rauta keitettäessä härskiinnyttäisi rasvoja, on raportoitu.

Mangaani esiintyy usein yhdessä raudan kanssa. Se käyttäytyy monessa suhteessa kuten rauta, mutta haitat tulevat esille kuitenkin jo pienemmissä pitoisuuksissa. Lasten tulisi välttää mangaanipitoisen veden nauttimista, sillä runsaalla mangaanin saannilla tiedetään olevan haitallista vaikutusta heidän älylliseen kehitykseensä.

IX-IX-HK--sarja-suodatin,-kovuuden-poistoOnko veden kovuudesta haittaa?

Veden kovuus määräytyy veteen liuenneiden kalsium- ja magnesium-suolojen perusteella (ns. kalkki). Sinänsä hyödyllisestä kovuudesta on haittaa erityisesti teknisissä laitteissa, kuten lämmönvaihtimissa, kuumavesivaraajissa, höyrystimissä, pesukoneissa sekä hanojen sekoittimissa. Lisäksi kalkkipitoinen vesi muodostaa kuivuessaan vaaleita tahroja mm. kaakeleihin ja maalipintoihin.

Suomen pohjoisissa oloissa orgaanisella aineella tarkoitetaan yleensä ns. humusta, joka on peräisin hajonneesta eloperäisestä materiaalista. Terveydelle sinänsä merkityksettömästä humuksesta on suoranaista haittaa teknisissä laitteissa, joita se saattaa tukkeuttaa. Lisäksi humus aiheuttaa veteen epämiellyttävää väriä, hajua sekä makua. Välillisesti humus haittaa erityisesti raudanpoistoa. Koska humus useasti esiintyy yhdessä raudan kanssa, sekä raudan- että humuksenpoisto on järkevää tehdä samassa suodattimessa.

BLUEWATER-PROWAT-400BCV-HR-makeavesilaite-meriveden-ja-suolaisen-kaivoveden-käsittely

Meri on lähellä mutta puhdas vesi puuttuu?

WatManin makeavesilaite sopii meriveden tai suolaisen kaivoveden käsittelyyn ja erityisesti suolan poistamiseen. Kun puoliläpäisevän kalvon läpi suodatetaan ulkopuolisen paineen avulla vettä, puhutaan käänteisosmoosista. Tällä menetelmällä vedestä voidaan puhdistaa kaikki ”ylimääräinen” epäpuhtaus ja saadaan lähes mineraalitonta vettä. Makea, puhdas vesi suotautuu kalvon läpi ja suolainen vesi palautetaan mereen. Vedenpuhdistuksessa ei tarvita kemikaaleja, joten menetelmä on ympäristöystävällinen.

Normaalissa taloudessa tarvittava hetkellinen vesimäärä on usein suurempi kuin makeavesilaitteen tuottama vesimäärä (1–2 l/min). Suolaton vesi varastoidaan 250 litran puskurisäiliöön, jota tilavuutta on lisättävissä lähes rajattomasti.

UV-Säteilijä-Sterilight-UV-desinfiointi UV-säteilijä-TRIO-UV-UV-desinfiointi

Järvivedestä juomavettä

Veden desinfiointi UV-säteilyllä on helppokäyttöisyytensä ja tehokkuutensa vuoksi kehittynyt viime vuosina laajasti hyväksytyksi menetelmäksi. UV-säteily on paljon voimakkaampaa kuin auringonvalo, ja tämän vuoksi se sopii veden desinfiointiin.

UV-desinfiointi tuhoaa tehokkaasti bakteereja, viruksia ja alkueläimiä. UV-säteily vaikuttaa mikrobien DNA:n rakenteeseen ja tekee ne lisääntymiskyvyttömiksi. Käsittelyn jälkeen mikrobit katsotaan ihmisille vaarattomiksi.

UV-valo ei lisää veteen mitään haitallisia yhdisteitä eikä se myöskään poista hyödyllisiä yhdisteitä. Ei kemikaaleja, ei hajua, ei makua, ei vatsavaivoja – vain hyvää, puhdasta ja raikasta vettä!

Tarjouksen vedensuodattimesta saat WatManin jälleenmyyjiltä vesinäytteen tutkimustuloksia vastaan. Kaivoveden voi tutkituttaa helposti lähettämällä vesinäytteen WatManille tutkittavaksi valmiissa WatMan-vesianalyysipakkauksessa. Analyysipakkauksen saat lähimmältä WatManin jälleenmyyjältä, jolloin tutkimuksen hinta sisältyy analyysipakkauksen hintaan.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

kaivovesi talousvesisuodatin UV-desifiointi vedensuodatin

Julkaisuun liitetty yritys

http://www.pumppulohja.fi/

Oy Pumppulohja Ab on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista painesäiliöiden ja pumppujen valmistajista. Kaiken kattavien pumppausratkaisujen lisäksi tuotevalikoimaamme kuuluvat erilaiset jatkojalostetut tuotteet, kuten pumppukoneikot vesihuoltoon ja teollisuuteen sekä toisille laitevalmistajille.

Lue lisää: Oy Pumppulohja Ab / Watman