MAINOS

Umpisäiliön hankinta edessä – mitä tulee huomioida?

Talo

Suunnitteletko umpisäiliön hankintaa jätevesille? Lue mitä tulee huomioida umpisäiliötä hankittaessa, niin vältät karikot ja onnistut.

Jaa sosiaalisessa mediassa
Kaupallinen yhteistyö: Avalon Nordic Oy

Usein pohjavesialueilla ja vesistön läheisyydessä kunta edellyttävää kaksoisviemäröintiä, eli umpisäiliön ja harmaavesipuhdistamon käyttöä, tai pelkkää umpisäiliötä jätevesien käsittelymenetelmäksi.

Kun valitset umpisäiliötä, saatat äkkiä huomata, että erilaisia vaihtoehtoja on paljon ja hintatasokin vaihtelee valmistajasta, säiliön mallista ja tilavuudesta riippuen.

Umpisäiliötä valittaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ominaisuuksiin, joilla on paljon merkitystä säiliön pitkäaikaisen kestävyyden kannalta. Kaikki markkinoiden umpisäiliöt lähtökohtaisesti ovat tiiviitä, mutta ovatko ne oikeasti kestäviä? Jos umpisäiliö ei ole kestävä, niin muutaman satasen säästö voi koitua muutaman tuhannen euron lisäkustannukseksi varsin pian asennuksen jälkeen.

Kun valitset umpisäiliötä, tutustu ensimmäiseksi kestävyyteen sekä asennettavuuteen vaikuttaviin tekijöihin

1. Tarkista paljonko on etäisyys säiliön pohjasta viemäriliitoksen alareunaan

Mitä lähempänä säiliön pohja on viemäriliitosta, niin sitä matalampi kaivanto umpisäiliölle tarvitaan. Maan alla vaihteleva veden pinta ja sen aiheuttamat nostevoimat eivät pääse rasittamaan matalaa säiliötä niin helposti kuin tavanomaista säiliötä. Matala umpisäiliö on aina turvallisempi, helpompi asentaa ja sijoittaa haastavilla tonteilla.

2. Tarkista mikä on säiliön sallittu pohjaveden nousukorkeuden maksimiraja suhteessa viemäriliitokseen

Tämä rajoitus kertoo kuinka korkealle pohjavesi saa hetkellisesti nousta vaarantamatta merkittävästi säiliön kestävyyttä. Tämä tieto löytyy umpisäiliön pituusleikkaus kuvasta. Mitä lähemmäksi viemäriputkiliitosta pohjavesi saa nousta, niin sitä kestävämmästä säiliöstä on kyse.

3. Tarkista paljonko on säiliön päälle sallittu maksimi maatäyttö kerros

Jos sallittu maksimi maatäyttö säiliön päällä on alle 100 cm, niin se rajoittaa viemärin asennussyvyyttä ja kertoo, että säiliön muotoilu ei välttämättä ole suunniteltu optimaalisesti kestävyyttä ajatellen.

4. Tarkista huoltoputken halkaisijamitta

Mitä suurempi huoltoputki, niin sitä parempi. Suuri huoltoputki mahdollistaa säiliön helpon tyhjennyksen sekä tyhjennyksen yhteydessä suoritettavan huuhtelupesun. Näin säiliön kiintoaines ei ”muuraudu” vuosien varrella säiliön pohjaan supistaen sen käyttötilavuutta.

5. Valitse säiliölle sopiva tilavuus

Mikä on riittävä tilavuus umpisäiliölle? Arvioinnissa voidaan käyttää WC-huuhteluvesille arvoa n. 5 litraa / huuhtelu ja yksi henkilö huuhtelee WC:n keskimäärin 5 kertaa päivässä. Eli 25 litraa WC-huuhteluvesiä per henkilö per kiinteistön käyttöpäivä. Umpisäiliötä ei kannatta mitoittaa ylisuureksi, koska se olisi hyvä tyhjentää vähintään kerran vuodessa.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – käytä ammattitaitoista jätevesisuunnittelijaa ja asennukseen osaavaa ammattilaista

Kestävän umpisäiliömallin valinnan lisäksi on tärkeää, että suunnittelu tehdään ammattilaisen toimesta, kuten myös säiliön asennus. Ammattitaitoinen suunnittelija osaa myös kertoa säiliön valintaan vaikuttavista ominaisuuksista.

Säiliön sijoituspaikka tontilla pitää valita harkiten. Tyhjennys tulee olla tehtävissä imuautolla ja säiliötä ei kannata asentaa tontin alavimpaan paikkaan. Valumavesien / sadevesien johtaminen säiliöstä pois päin pengerryksillä, ojituksella tai salaojituksella on aina suositeltavaa ja tapauskohtaisesti on harkittava, kuinka se toteutetaan. Savimailla erityisesti tulee huomioida, että kova vesisade voi täyttää säiliön ympärillä olevan asennusmurske kerroksen ja savimaa ei läpäise vettä. Tällöin vesipinta voi hetkittäin nousta niin, että se peittää koko säiliön ja esimerkiksi 5000 litran tyhjälle säiliölle se aiheuttaa 5000 kg nostevoiman, joka rasittaa turhaan säiliötä.

Vesistöjen läheisyydessä korkein tulvavesiraja tai esimerkiksi ylin meriveden korkeus tulee tiedostaa ja säiliö tulee sijoittaa ”kuivalle” maalle. Tarvittaessa jätevesi siirretään erillisen pumppukaivon avulla umpisäiliöön. Pumppukaivoa voidaan käyttää varmistamaan matala pohjavesitaso kaivannossa, johtamalla salaojaputket siihen niissä olosuhteissa joissa putkia ei voida johtaa ojaan tai muuhun purkupaikkaan.

Suunnittelulla, kestävän umpisäiliön valinnalla ja asennusohjeita noudattamalla onnistut hyvin.

Tyypillisimpiä umpisäiliön vaurioitumiseen johtavia syitä

 1. On valittu ”halpis” säiliö, joka usein on yhdistelmä virheellistä muotoilua ja raaka-aineen säästöä (Esim. säiliö on korkea, seinämän vahvuus voi olla liian ohut, käytetty raaka-aine ei ole optimaalinen maa-asennusta ajatellen, säiliön sisälle on asennettu erillisiä tukiputkia jne).
 2. Säiliön väärä sijoituspaikka, esimerkiksi vesijättömaalle, vesistön tulvavesirajan alapuolelle
 3. Sijoittaminen savimaalla alavaan paikkaan, johon tulee runsaasti valumavesiä
 4. Savimailla salaojituksen pois jättäminen
 5. Säiliön ympärystäyttö tehty väärästä materiaalista ja kaivannon tiivistys tehty virheellisesti

Kohdissa 2–4 on usein kyse siitä, että pohjavesi nousee säiliön ympärillä liian korkealle ja tyhjennyksen jälkeen säiliöön kohdistuu liian suuri paine.

Erikoismatalat IISI Umpisäiliöt

Markkinoiden matalimmat IISI – umpisäiliöt on muotoiltu ja valmistettu ajatellen turvallista ja helppoa asennusta, erittäin hyvää pohjaveden- ja maa-asennuksen kestoa sekä pitkää käyttöikää.

Erikoismatalia IISI Umpisäiliöitä verrattaessa tavanomaisiin 5000 – 5500 litran umpisäiliöihin IISI Umpisäiliöllä on:

 • 200% korkeampi sallittu pohjaveden korkeus maaperässä, raja heti viemäriliitoksen alapuolella
 • 50% matalampi asennuskaivannon tarve
 • 25% suurempi sallittu maatäyttö säiliön päällä
 • suuret huoltoputket 450 ja 800 mm
 • erikoismatala ja lujuus optimoitu muotoilu
 • valmistettu parhaasta raaka-aineesta sitä säästämättä
 • monipuolisten lujuustestien parhaat tulokset

Tutustu lisää umpisäiliön valintaan avalonnordic.fi/fi/kaksoisviemarointi/

Erikoismatalan Umpisäiliön ja Harmaavesipuhdistajan saat myös pakettihinnalla. Tilaa tarjous tästä sähköpostiisi >

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

Avalon Nordic Oy IISI umpisäiliö jätevesien käsittely jätevesijärjestelmä jätevesijärjestelmän saneeraus umpisäiliö umpisäiliön hankinta umpisäiliön valinta

Julkaisuun liitetty yritys

http://www.avalonnordic.com/

Avalon Nordic Oy valmistaa jätevesijärjestelmiä haja-asutusalueen kiinteistöjen tarpeisiin. Olemme suomalainen, kasvava ja kansainvälistynyt jätevesijärjestelmien asiantuntija. Markkinoiden laajin valikoima jätevesijärjestelmiä varmistaa jokaiselle kiinteistölle sopivan ratkaisun.

Onko kotisi tai kesämökkisi jätevesijärjestelmä päivittämisen tarpeessa? Osaavien ammattilaisten verkosto kattaa koko Suomen. Ole yhteydessä ja pyydä tarjous.

Avalon Nordic Oy
PL 1000
65301 Vaasa

040 841 9100

info@avalonnordic.com
info@greenrock.fi

Myynti Etelä- ja Kaakkois-Suomi
Juha Tanska
040 773 6400
juha.tanska@avalonnordic.com

Myynti Pohjois- ja Itä-Suomi
Olli Ukonmaanaho
040 153 4200
olli.ukonmaanaho@avalonnordic.com

Myynti Länsi- ja Keski-Suomi
Toivo Ahopelto
040 196 8200
toivo.ahopelto@avalonnordic.com

Lue lisää: Avalon Nordic Oy