MAINOS

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Yleinen

Suomelan verkkopalvelun kautta mahdollisesti tallennettavia tietoja käytetään Suomela-julkaisujen asiakasinformaation, esitteiden, lisätietojen ja erilaisten lukijaetujen välitykseen sekä Suomelan tuotemerkin puitteissa tehtävään suoramarkkinointiin. Silloin kun asiakas on antanut suostumuksensa rekisteriä voidaan käyttää myös Suomela-tuotemerkin puitteissa sähköposti- tai mobiilimarkkinointiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Alla on kuvattu Suomela-markkinointirekisterin rekisteriseloste sekä asiakkaalle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä.
 
1.TOIMINNASTA VASTAAVA REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Suoramedia Oy
Katuosoite: Lapinrinne 3
Postitoimipaikka: 00100 Helsinki

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Nimi: Matti Knuuti
Puhelin: 0207 353 000

3. REKISTERIN NIMI
Suomela palvelu- ja kuluttajamarkkinointirekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS/MIKSI TIETOJA TARVITAAN
Suomela kuluttajamarkkinointirekisteri tallennettuja tietoja käytetään Suomela-julkaisujen asiakasinformaation, esitteiden, lisätietojen ja erilaisten lukijaetujen välitykseen sekä Suomelan tuotemerkin puitteissa tehtävään suoramarkkinointiin. Silloin kun asiakas on antanut suostumuksensa rekisteriä voidaan käyttää myös Suomela-tuotemerkin puitteissa sähköposti- tai mobiilimarkkinointiin.

5. REKISTERIIN TALLETETUT TIEDOT

 • nimi ja yhteystiedot
 • asiakaskohtainen salasana ja käyttäjätunnus
 • markkinointilupa mobiilimarkkinointiin
 • markkinointilupa sähköpostimarkkinointiin
 • asiakaskohtaisia toiveita lähetettävien viestien sisällöstä
 • asiakaskohtaisia toiveita viestien lähettämisen määrästä
 • asiakaskohtaisia toiveita viestin lähettämisen ajakohdasta

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Rekisterin ensisijaisena tietolähteenä käytetään tilausta tai muuta palautetta, kuten tilauskortit, esitetilaukset, verkkopalvelun käyttö ja mobiilipalvelun käyttö.
 • Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, henkilökohtainen asiakaspalvelu, kilpailut ja niin edelleen.
 • Asiakasta informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin.

7. ASIAKASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Rekisterin tietoja ei luovuteta muiden toimijoiden käyttöön, muuten kuin asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

8. ASIAKASTIETOJEN KÄYTÖN JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

 • Yksittäisen henkilön asiakastiedot ovat vain Suomelan kustantajayhtiön henkilökunnan sekä erilaisten rekisterinpitoon liittyvien alihankkijoiden nähtävissä.
 • Tietojen luottamuksellisuudesta ja salassapidosta on näiden henkilöiden osalta sovittu erillisin työ-, yhteistyö- ja salassapitosopimuksin. – Käyttöoikeudet asiakastietoihin annetaan työntekijöille asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät.
 • Asiakastietojen suojaamisen ja säilytystavan kuvaus:

1. Automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla käsiteltävät asiakastiedot

 • tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla
 • asiakastietojen käyttöä valvotaan
 • asiakastietoja käyttävät tahot ovat salassapitovelvollisia

2. Muut kuin atk:lla (manuaalisesti) käsiteltävät asiakastiedot

 • erilaiset tilauskupongit ja muut lomakkeet säilytetään valvotussa tilassa

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

 • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot.
 • Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot kirjallisena.
 • Asiakas voi itse tarkistaa tiedot salasanalla Suomela.fi -verkkopalvelun kohdassa omat tiedot
 • Muu tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä, kun asiakkaan henkilöllisyys on todettu

10. TIEDON KORJAAMINEN

 • Asiakas voi itse korjata, täydentää tai poistaa omia tietojaan Suomela.fi- verkkopalvelun kohdassa omat tiedot.
 • Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
 • Asiakasrekisteriin tallennettujen tietojen oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti.
 • Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan.

Pyyntö osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen lukijainfo@suomela.fi tai puhelimitse numeroon 0207 353 000 / Matti Knuuti

Rekisteritietojen korjauksen tekee henkilö, jolla on asiakasrekisteritietojen korjaamiseen erityinen oikeus. Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään taustatiedostoon siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa. Vastaavasti tehdään poistettaessa tarpeeton tieto.

Helsingissä 8.11.2013
Suoramedia Oy
Matti Knuuti
Verkkopalvelut

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

henkilötiedot henkilötietolaki rekisteriseloste tietosuoja