Tilaa Suomela.fi-uutiskirje!

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjänä toimii Viestimedia Oy (PL 440, Simonkatu 6, 00101 Helsinki), myöhemmin tekstissä “Viestimedia”.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Viestimedian päätöksiä. Viestimedia pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Osallistumalla arvontaan osanottajat suostuvat myös siihen, että Viestimedia voi ilman erillistä suostumusta tai korvausta julkaista arvonnan voittajan nimen hallinnoimillaan verkkosivustoilla sekä sosiaalisen median (Facebook, Instagram) tileillä.

Arvontaan osallistutaan tilaamalla Suomela.fi-uutiskirje 31.5.2024 mennessä osoitteessa www.suomela.fi/uutiskirje. Arvontaan osallistuvat kaikki Suomela.fi-uutiskirjeen tilanneet, joilla on voimassa oleva uutiskirjeen tilaus 31.5.2024.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta niiden yritysten työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään, jotka ovat olleet mukana tämän arvonnan järjestämisessä.

Viestimedia ei vastaa Suomela.fi-uutiskirjeen tilaussivun (www.suomela.fi/uutiskirje) toimivuudesta eikä uutiskirjetilauksista, jotka keskeytyvät tai muuten epäonnistuvat Viestimediasta riippumattomien teknisten ongelmien tai toimimattomien tietoliikenneyhteyksien vuoksi.

Arvonnan palkintoina on kaksi (2) kappaletta Jalovalo-teräslyhtyjä, yksi lyhty kummallekin voittajalle. Lyhdyn arvo on 50 euroa.

Palkinnot arvotaan tiistaina 4. kesäkuuta 2024 kaikkien Suomela.fi-uutiskirjeen tilaajien kesken.

Viestimedia ilmoittaa arvonnan tuloksen voittajille henkilökohtaisesti ja sopii heidän kanssaan palkinnon toimittamisesta. Jos voittajaa ei tavoiteta yhden (1) viikon kuluessa arvonnasta, arvonnan tulos mitätöityy ja Viestimedia arpoo uuden voittajan.

Palkintoa ei voi muuttaa eikä vaihtaa rahaksi. Viestimedia maksaa palkinnosta arpajaisveron.

Arvonnan voittaja vapauttaa Viestimedian kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Arvonnan voittaja vapauttaa Viestimedian myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Viestimedian vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.

Arvontaan osallistujien henkilötietoja käsitellään Viestimedian tietosuojalausekkeessa kuvatulla tavalla.