Tuore tutkimus: tiilijulkisivu säästää energiaa ja pienentää käytönaikaisia CO2-päästöjä

Yleinen
Tiiliseinän valmistuksen päästömäärä jää alle prosenttiin sadan vuoden kokonaispäästöistä. Tiilijulkisivu varaa energiaa ja vähentää näin rakennuksen lämmitystarvetta ja sitä kautta käytönaikaisia päästöjä. Lue lisää!

Tiedot ilmenevät Bionova Consultingin tutkimuksesta, jossa selvitettiin tiilen ympäristövaikutusta rakentamisessa. Tutkimuksen tilaaja on Suomen tiiliteollisuusliitto.

– Tiiliseinän valmistuksessa ja rakentamisessa syntyviä CO2-päästöjä vastaavat päästösäästöt saavutetaan keskimäärin 58 vuodessa tiilijulkisivun varaavan vaikutuksen kautta, sanoo tutkimuksesta vastanneen Bionova Consultingin toimitusjohtaja Panu Pasanen. Tämän jälkeen syntyvät päästövähenemät ovat pelkkää säästöä. Tutkimuksessa oletettiin, että rakennusta lämmitetään keskimääräisellä kaukolämmöllä.

Tutkimus selvitti tiilijulkisivun ympäristö- ja energiatehokkuutta rakennuksen koko elinkaaren aikana

Tutkimuksen pohjana käytettiin Poriin rakennettua, energia- ja rakenneratkaisuiltaan tavanomaista Porin DiaVilla -palvelukerrostaloa sekä aineistoa useista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Tutkimuksessa DiaVillan tiilijulkisivun osuudeksi koko rakennuksen päästöistä 50 vuoden elinkaaritarkastelussa saatiin n. 1,4 % ja sadan vuoden aikajaksolla n. 0,8 %.

Tutkimuksesta ilmeni, että tiilen lämmönvarausominaisuudesta johtuen tiilijulkisivun takana olevan ilmaraon lämpötila on lämmityskaudella keskimäärin noin asteen verran ulkolämpötilaa korkeampi. Tällä on merkitystä sekä rakennuksen energiankulutukseen että sen päästöihin elinkaaren aikana.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Kun otetaan huomioon tiilen pitkäaikaiskestävyys, vähäinen huollon tarve sekä sen energiaa säästävät ominaisuudet, on tiili sekä energiankulautuksen että ilmaston kannalta erinomainen materiaali, kertoo Juha Karilainen Suomen Tiiliteollisuusliitosta.

Poltettu tiili on elinkaarensa aikana energiaa säästävä julkisivumateriaali


Tiilijulkisivun valmistuksen ja käytönajan energiansäästön CO2-päästöt, kaukolämpö.

Vaikka tiilien valmistuksessa syntyykin päästöjä, on niiden osuus Suomen kokonaispäästömäärästä vain alle 0,04 %.

– Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että poltettu tiili on elinkaarensa aikana vähäpäästöinen ja energiaa säästävä julkisivumateriaali. Kun tiili tunnetaan lisäksi pitkäikäisenä ja vähän huoltoa vaativana julkisivumateriaalina, on se myös yksi varteenotettava materiaali vähähiilisiä alueita kaavoitettaessa, Karilainen toteaa. Tiilijulkisivuhan kestää parhaimmillaan vuosisatoja.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lähde ja lisätietoja: tiiliteollisuuliitto
Tutkimuksen toteutus: Bionova Consulting