Callidus NF- ja DD-vedensuodattimet

0.00 €

NF-suodattimet on tarkoitettu kalkkipitoisen eli kovan veden suodattamiseen. Kalkkipitoinen vesi aiheuttaa haitallisia kalkkikerrostumia putkistoon, lämminvesivaraajaan ja talouskoneisiin. DD-suodattimissa voidaan käyttää eri tyyppisiä ioninvaihtomassoja ja niitä yhdistelemällä saadaan tehtyä suodattimia esimerkiksi humuksenpoistoon, nitraatin ja nitriittien poistoon tai uraanin ja radiumin poistoon.

Jaa sosiaalisessa mediassa