Jita Kombi

0.00 €

Kombi -yhdistelmäsäiliö muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat sisäkkäin. Säiliön ulkokehän muodostaa tilavuudeltaan 5,0 m³ umpisäiliö wc-vesille ja keskelle jäävässä tilassa on 2-osastoinen sakosäiliö harmaille vesille, joka on tilavuudeltaan 1,0 m³. Umpi- ja sako-osastot eivät ole missään yhteydessä keskenään. WC-veden ja harmaan veden putkille on omat tulonsa. WC-osaston täyttyessä se tyhjennetään imuautolla normaalisti. Harmaiden vesien osastosta vesi johdetaan jälkikäsittelyyn, jonka tyyppi valitaan tontin olosuhteiden mukaan. Harmaan veden mukana tuleva kiintoaines saostuu sako-osastoissa, joista se tyhjennetään imuautolla käytöstä riippuen 1-2 kertaa vuodessa. Kaikille kolmelle osastolle (umpisäiliö + sako-osastot) on omat tyhjennysputkensa.

  • Nopea asentaa
  • Asennuskaivannon pieni koko ja mataluus
  • Ympärystäyttöhiekan vähäinen tarve
  • Ankkurointi molemmille säiliöille samalla kertaa
  • Molemmat tuloputket voidaan tuoda samassa kaivannossa säiliölle.
Jaa sosiaalisessa mediassa