Raita BioModuuli

0.00 €

BioModuulit toimivat kasvualustana mikrobeille. Jätevesien esikäsittelynä käytetään yleisimmin saostuskaivo- BioBox tai PA käsittelyä. Rakenteensa ansiosta BioModuulit varmistavat biologisille puhdistukselle suuren pinta-alan kasvualustana sekä hyvän ilmankierron. BioModuulit soveltuvat imeytykseen ja suodatukseen – alueelta kenttä on ainastaan 30 % (alle 10 m2)perinteisen kentän(yli 30 m3) koosta:

RAITA biomoduulissa on eniten pinta-alaa – yhden moduulin biokerroksen pinta-ala on 16 m2 – eli markkinoilla muihin biomoduuleihin verrattaessa se on 40 % – 250 % enemmän. Olemme toimittaneet satoja biomoduulipuhdistamoita Suomeen – ensimmäiset järjestelmät 1998 – kokoluokassa 5 – 150 käyttäjää. BioModuuleista voidaan rakentaa erikokoisia järjestelmiä.

Biomoduulien biologista puhdistusta voidaan tehostaa – pilaantumiselle herkillä alueilla kaikkia jätevesiä (wc+harmaat) puhdistettaessa käytetään FB yksikköä – FB yksikkö annostelee kemikaalin vesimäärän mukaan – ja saostaa fosforin sakokaivolietteen joukkoon.

Raita Environment

http://www.raita.com/fin.htm

RAITA Environment on jätevesien puhdistamiseen erikoistunut yritys - olemme toimittaneet jätevesijärjestelmiä Suomalaisiin tarpeisiin jo 1960 luvulta lähtien.