Raita Multi

0.00 €

RAITA MULTI puhdistamo on biologis-kemiallinen puhdistamo kaikille talouden jätevesille. Se hyödyntää biologista aktiiviliete prosessia RAIDAN Multi tekniikalla. Orgaanisen aineen, forforin, typpi poistetaan tehokkaasti – hapetusta – nirtifikaatio ja denitrifikaatioprosessia – sekä kemiallista saostusta hyödyntäen. RAITA MULTI prosessi on tehokkainta tekniikkaa (BAT) markkinoilla kaikkien talouden jätevesien käsittelyyn. RAITA MULTI tekniikka on kehitetty Suomessa ja toimii tehokkaasti pohjolan olosuhteissa.

Raita Environment

http://www.raita.com/fin.htm

RAITA Environment on jätevesien puhdistamiseen erikoistunut yritys - olemme toimittaneet jätevesijärjestelmiä Suomalaisiin tarpeisiin jo 1960 luvulta lähtien.