Thermia Atec

0.00 €

Thermia Atec lämpöpumppu on täydellisen uuden kehittelyn tulos. Kolmen pääparametrin säätö; ilmanvirtaus (kierroslukuohjattu EC-puhallin), kylmäainepiiri (elektroninen paisuntaventtiili) ja lämmönjakopiiri (Optimum-tekniikka), tarkoittaa sitä, että Thermia Atec minimoi energiankulutuksen jatkuvalla optimoinnilla. Energia saadaan ulkoilmasta ja sillä tuotetaan sekä lämmin käyttövesi että vesikiertoinen lämmitys tehokkaalla energiansäästöllä aina – 20 °C lämpötilaan asti. Tämän johdosta voit pienentää lämmityskulujasi jopa yli 80 prosenttia.

Thermia Atec koostuu kahdesta osasta: lämpöpumpusta, joka sijoitetaan ulos ja sisäyksiköstä, joka sijoitetaan sisätiloihin. Thermia Atec lämpöpumppuja on eri teholuokkia, joita yhdistelemällä katetaan 6 – 36 kW:n tehoalue. Sisäyksikköjä on kolme vaihtoehtoa, joilla on eri toiminnot. Sinulle sopiva vaihtoehto riippuu lämmitysjärjestelmäsi edellytyksistä eikä sinun tarvitse koskaan maksaa ylimääräisistä toiminnoista.

Thermia

http://www.thermia.fi

Thermia on ruotsalainen lämpöpumppumerkki, jota Suomessa myy ja markkinoi Thermia Lämpöpumput. Thermian lämpöpumppujärjestelmät lämmitykseen, veden lämmitykseen ja viilennykseen kehitetään ja valmistetaan Ruotsissa.
Thermia on toiminut lämmityksen parissa jo 90 vuotta, joista 40 vuotta lämpöpumppujen saralla.
Edustamme yhtä Euroopan moderneimmista valmistajista tutkimuksessa ja kehityksessä. Perinteiden ja innovatiivisen ajattelun avulla pyrimme jatkuvasti kehittämään jokaista yksittäistä lämpöpumpputekniikan osa-aluetta siitä huolimatta, että jo tänä päivänä valmistamme yhtä markkinoiden parhaimmista ratkaisuista. Loppuasiakkaalle se merkitsee aina parasta taloudellista ratkaisua, turvallisuutta ja mukavuutta.
Thermia Lämpöpumput omistaa Stiebel Eltron Oy. Olemme yksi johtavia yrityksiä Euroopan lämpöpumppumarkkinoilla ja olemme vahvassa kasvuvaiheessa.
Thermia Lämpöpumpuilla on 73 miljoonan euron liikevaihto ja noin 200 työntekijää eri maissa. Thermian tuotanto ja kehitystyö tapahtuu Arvikassa Ruotsissa.
Asiantuntevia ja koulutettuja Thermia lämpöpumppujen jälleenmyyjiä on Suomessa noin 60.