Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa -0,2, kun se oli syyskuussa 8,1 ja elokuussa 8,7. Luottamus talouteen oli samalla selvästi heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. – 17. lokakuuta 1 538 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät lokakuussa edelliskuuhun ja vuoden takaiseen verrattuna. Odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä olivat synkimmät sitten 1990-luvun alun. Sen sijaan oman talouden suhteen riitti jonkin verran optimismia, ja oma rahatilanne ja säästämismahdollisuudet arvioitiin edelleen hyviksi. Lokakuussa kuluttajat eivät pitäneet ajankohtaa lainkaan otollisena kestotavaroiden ostamiselle tai lainanotolle ja myös aikeet näihin vähenivät. Vastaavasti säästämistä pidettiin hyvin kannattavana. Kuluttajien inflaatio-odotus oli lokakuussa suunnilleen sama kuin syyskuussa.