Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 20,5, kun se syyskuussa oli 22,9 (tarkistettu tieto) ja elokuussa 21,9. Lokakuussa luottamus talouteen oli edelleen selvästi vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. – 20. lokakuuta 1 408 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta sekä työttömyyskehityksestä heikkenivät hieman lokakuussa edelliskuuhun verrattuna. Yleisen talouden näkymät olivat kuitenkin edelleen vahvat. Lokakuussa kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan pysyivät suunnilleen ennallaan ja säästämisen osalta valoisina. Lisäksi kuluttajat arvioivat inflaation kiihtyvän ja pitivät lainanottoa kannattavana lokakuussa.

Lokakuussa 48 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 11 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 56 ja 8 prosenttia ja vuosi sitten 57 ja 14 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Lähde: Tilastokeskus 27.10.2010