Vuoden 2008 lopussa Suomessa oli lähes 2,1 miljoonaa laajakaistaliittymää. Laajakaistaliittymien määrä kasvoi liki kymmenellä prosentilla vuoden 2008 kesään verrattuna, jolloin laajakaistaliittymiä oli reilut 1,9 miljoonaa. Suurin osa kasvusta johtui aiempaan tapaan mobiililaajakaistaliittymien yleistymisestä. Verrattuna vuoden 2007 lopun lukuihin laajakaistaliittymien määrä on nyt lähes 20 prosenttia suurempi. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot julkaistaan Viestintäviraston ”Vuosikatsauksessa 2008” maaliskuun lopussa.

Viestintäviraston vuosikatsaus 2008

Viestintävirasto julkaisee vuosittain edellistä vuotta koskevan markkinakatsauksen, joka sisältää muun muassa perustiedot matkaviestin- ja laajakaistaliittymistä sekä markkinatietoja TV-, radio- ja postitoiminnasta. Vuosikatsauksen lisäksi Viestintävirasto julkaisee vuosittain kolme suppeampaa markkinakatsausta. Vuosikatsaus 2008 julkaistaan maaliskuun lopussa.