MAINOS

Tutkimus: asunnon kuntokartoitus on harvoin muuttajien muistilistalla

Talo

Uuden kodin valinnassa sijainti on lopullista päätöstä tehtäessä ratkaisevin tekijä. Toiseksi yleisimmin valinnan ratkaisee hinta ja vasta kolmantena tulevat itse asunnon ominaisuudet. Asunnon kuntokartoituksen asiantuntijalla teettää keskimäärin vain joka seitsemäs muuttaja. Tiedot käyvät ilmi Ifin teettämästä tuoreesta tutkimuksesta*.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Noin 40 prosenttia täysi-ikäisistä suomalaisista on muuttanut viimeisen viiden vuoden sisällä. Alle 34-vuotiaat ovat muuttaneet eniten, ja heistä neljäsosa on muuttanut viimeksi vain alle vuosi sitten. Suosituin muuton suunta on kaikenikäisillä kerrostaloon. Yleisin syy viimeisimmälle muutolle oli aiemman kodin väärä koko tai huonot tilaratkaisut. Yli 55-vuotiaille tärkein syy muuttaa olivat liian suuret asumiskustannukset.

Uuden kodin valinnassa lopullisen päätöksen ratkaisee ylivoimaisesti useimmiten asunnon sijainti. Poikkeuksena ovat nuoret aikuiset, joilla hinta on niukasti ratkaisevin kriteeri. Tiedot käyvät ilmi Ifin tuoreesta tutkimuksesta, jossa haastateltiin viiden vuoden sisällä muuttaneita suomalaisia.

Muutto parantaa elämänlaatua

Joka kolmas suomalainen kokee sopivan kodin löytymisen viime muutossa olleen vaikeaa. Kodin vaihtamisen vaiva kuitenkin useimmiten palkitsee: yli 60 prosentilla oma elämä oli kokonaisuudessaan parantunut muuton myötä.

Positiivisimmin muuton vaikutuksia elämänlaatuun arvioivat omakoti- ja erillistaloon muuttaneet. Muutto oli suoranaisesti heikentänyt elämänlaatua ainoastaan kuudella prosentilla kaikista viiden vuoden sisällä muuttaneista.

Asunnon kuntokartoitus vain harvojen muistilistalla

Vain joka seitsemännessä muutossa oli teetetty ulkopuolisen asiantuntijayrityksen kuntokartoitus. Kahdessa muutossa kolmesta ei ollut tehty mitään kuntoarviota. Loput eli vajaa viidennes muuttajista oli tehnyt kuntokartoituksen itse siinä määrin kuin oli osannut.

– Huolestuttavan moni ottaa isoja riskejä jättämällä minkäänlaisen kuntoarvion tekemättä. Asunnon todellinen kunto ja esimerkiksi tulevat remonttitarpeet on järkevää selvittää riippumatta siitä, minkätyyppiseen asuntoon muuttaa. Ulkopuolisen asiantuntijan kuntotarkastus kannattaa tehdä ainakin silloin, kun muutetaan omakoti- tai erillistaloon, kommentoi vakuutuspäällikkö Sanna Ketola Ifistä.

Tutkimukseen vastanneista lähes kaikilla omistusasunnossa asuvilla on kotivakuutus, mutta vuokralla asuvista se puuttuu jopa joka neljänneltä. Reilu kolmannes kotivakuutuksen ottaneista kertoo olevansa epävarma siitä, mitä oma vakuutus korvaa.

– Moni vuokralla asuva ei ehkä tiedosta, että vain oma kotivakuutus korvaa hänen omaisuudelleen sattuvat vahingot. Lisäksi vuokralainen on vastuussa asunnolle aiheuttamistaan vahingoista. Kotivakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutus on myös hyvin tärkeä, sillä sitä ilman toiselle aiheutettu vahinko, esimerkiksi naapurille vesivahingon aiheuttava vuotava pesukone, voi tulla hyvin kalliiksi, Ketola muistuttaa.

7 yleisintä syytä kodin vaihtamiseen

  1. Kodin väärä koko tai huonot tilaratkaisut
  2. Sijainti
  3. Liian suuret asumiskustannukset
  4. Parisuhteen alkaminen tai loppuminen
  5. Halu muuttaa asuntotyyppiä
  6. Muutto työ- tai opiskelupaikan perässä
  7. Asunnon huono kunto tai tulossa olevat remontit.

* Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 733 viiden vuoden sisällä muuttanutta täysi-ikäistä suomalaista toukokuussa 2017. Ifin teettämän kyselyn toteutti YouGov Finland. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaisia edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

If helpottaa kotia etsiessä asunnon ja talon kuntokartoituksessa tarjoamalla siihen maksuttoman sovelluksen. Lisäksi If auttaa kodin kunnon kartoittamisessa muuton jälkeen tarjoamalla asiakkailleen maksuttoman omakotitalojen kuntopalvelun, johon kuuluu rakennusalan ammattilaisen neljän vuoden välein tekemä talotarkastus sekä puhelinneuvonta. Kunnon koti -palveluun ovat oikeutettuja omakotiasujat, jotka ovat vakuuttaneet talonsa Ifin Laaja- tai LaajaPlus-turvatason kotivakuutuksella.

Lähde: Mynewsdesk

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

asunnon kuntokartoitus asunto asuntokauppa muuttaa muuttaminen muutto muuttostressi


Lisää samasta aiheesta