Tutkimus paljasti suomalaisten rahaan liittyvät unelmat

Sisustus
Suomalaisten, erityisesti naisten, yleisin rahaan liittyvä unelma on suuri lomamatka. Uudesta autosta haaveilee puolestaan joka kolmas mies. Lue lisää tuloksia.

Vapaaherran elämään tarvittaisiin suomalaisten mielestä keskimäärin 2 033 482 € euron kertasumma, mutta kolmannes suomalaisista ei hylkäisi työntekoa mistään hinnasta.

Tiedot käyvät ilmi säästämiseen ja sijoittamiseen erikoistuneen pankkiiriliike Alexandrian tuoreesta kyselytutkimuksesta. Taloustutkimuksen omassa Internet-paneelissaan toteuttamaan tutkimukseen vastasi marraskuussa 1094 henkilöä.

Peräti puolet suomalaisista säästäjistä (47 %) myöntää laittavansa rahaa sukanvarteen jotain tiettyä unelmaa varten. Kärkipaikkaa rahaan liittyvissä unelmissa pitää suuri lomamatka (36 %). Naiset (47 %) säästävät lomamatkaan yli kaksi kertaa miehiä (21 %) useammin. Lomailu kiinnostaa myös erityisesti Helsingissä ja Uudellamaalla asuvia, joista peräti 48 % tunnustaa unelmoivansa suuresta lomamatkasta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Uuden auton hankinta on puolestaan haaveena jopa joka kolmannella miehellä (33 %), mutta vain alle kuudesosalla naisista (16 %). Helsingin ja Uudenmaan alueella asuvista vain 11 prosenttia haaveilee uudesta autosta, kun esimerkiksi länsisuomalaisista näin tekee 33 %.

Oma asunto toiseksi yleisin unelmoinnin kohde

Oman asunnon hankinta on suomalaisten toiseksi yleisin rahaan liittyvän unelmoinnin kohde, ja nousee säästämissyiden ehdottomaksi ykköseksi nuorten, 18–29-vuotiaiden keskuudessa: heistä peräti 70 % unelmoi omasta kodista.

Myös velattomuus (29 %), omavaraisuus (25 %) ja työnteosta vapautuminen (19 %) ovat suosittuja rahaan liittyviä unelmia. Haaveet vapaalle vaihtamisesta kasvavat iän myötä: vain joka kymmenes 30–39-vuotias haaveilee työnteon lopettamisesta, mutta 50–59-vuotiaista siitä haaveilee jo joka kolmas (32 %).

– Omaa säästämistä suunnitellessa kannattaa miettiä myös tavoitteiden aikajännettä: lyhyemmän ja pidemmän tähtäimen tavoitteiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois. Lomamatkaa ja vaikkapa omia eläkepäiviä varten säästäminen onnistuu samanaikaisesti, kun suunnitelma ja välineet ovat kunnossa, Alexandrian asiakaspalvelun johtaja Arja-Leena Puhakka sanoo.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Suomalainen lopettaisi työt, jos saa kaksi miljoonaa euroa

Keskikokoinen lottovoitto riittäisi suomalaisten mielestä vapaaherran elämään: 2 033 482 € on kyselyn mukaan keskimääräinen kertasumma, jonka saatuaan suomalaiset kokisivat voivansa lopettaa työnteon ja viettää silti mukavaa elämää loppuelämänsä ajan.

Toisaalta yli joka neljäs suomalainen (27 %) sanoo, ettei haluaisi lopettaa työntekoa vaikka saisi millaisen summan käyttöönsä. Nuorimmasta, 18–29-vuotiaiden ikäryhmästä, jopa yli kolmannes oli tätä mieltä.

Joka toinen on luopunut unelmastaan rahanpuutteen takia

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Hieman alle puolet (47 %) vastaajista koki joutuneensa luopumaan jostain unelmastaan kokonaan rahanpuutteen takia. Keski-ikäiset, 40¬–49-vuotiaat, kokevat joutuneensa luopumaan jostain unelmastaan rahanpuutteen takia hieman muita ikäryhmiä useammin (56 %), kun taas harvimmin unelmistaan ovat joutuneet luopumaan alle 30-vuotiaat (41 %).

Katso tutkimuksen kooste >

Tutkimus toteutettiin Pankkiiriliike Alexandrian toimeksiannostaTaloustutkimuksen Internet-paneelissa 1.–9.11.2012 välisenä aikana. Kyselytutkimukseen vastasi 1094 suomalaista 18–64 vuoden ikäistä kuluttajaa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU