Siirry pääsisältöön

Tutkimus: Suomalaiset säästävät turvatakseen tulotasonsa eläkkeellä

Sisustus
Suomalaiset eivät ota itselleen yksilöllistä eläkevakuutusta päästäkseen aiemmin eläkkeelle, vaan turvatakseen tulotasonsa eläkkeellä. Asia käy ilmi Taloustutkimuksen tekemästä tutkimuksesta.

 ”Julkisuudessa on keskusteltu vapaaehtoisen eläkkeiden kohdalla viime päivinä suhteellisen vähän ihmisten todellisista motiiveista eläkesäästämiseen. Todellisuudessa suomalaiset eivät ole niinkään kiinnostuneista varhaisesta eläkkeelle jäännistä, vaan he ovat epävarmoja tulevaisuudestaan. Tämän vuoksi he ottavat vapaaehtoisen eläkevakuutuksen”, Henki-Tapiolan toimitusjohtaja Minna Kohmo sanoo.

Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan tärkein syy yksilöllisen eläkevakuutuksen ottamiselle on eläketulojen kasvattaminen. Jopa 62 prosenttia tutkimukseen vastanneista pitää tätä tärkeimpänä syynä siihen, miksi hän on ottanut tai ottaisi itselleen yksilöllisen eläkevakuutuksen. Luku on kasvanut vuodesta 2007, jolloin vastaajista 55 prosenttia valitsi tämän säästämisen tärkeimmäksi syyksi. Tulos käy ilmi Taloustutkimus Oy:n tekemästä Vapaaehtoiset eläkevakuutukset 2008 -tutkimuksesta.

Toiseksi tärkein syy yksilöllisen eläkevakuutukselle on epävarmuus tulevaisuuden eläketurvasta. ”Oma eläketurva ja säästäminen työuran jälkeisten vuosien varalle saavat useamman suomalaisen mietteliääksi. Päätöksenteko omasta elämästä ja siitä, missä vanhuudenpäivät lopulta viettää, halutaan pitää entistä tiukemmin omissa käsissä. Ajoissa kerätty ja riittävä eläke on tähän lopulta se paras turva”, Kohmo sanoo.

Minna Kohmon mukaan suomalaisten huoli ei ole turha, sillä jatkossa eläkkeellä ei tulla toimeen yhtä hyvin kuin aiemmin. Suomalaiset luulevat pärjäävänsä eläkkeellä paremmin, kuin mitä todellisuus tuo tullessaan. Jos palkka ennen eläkeikää on 2 000 euroa, suomalaiset toivovat saavan siitä eläkkeekseen noin 70 prosenttia, eli 1 400 euroa. ”Valitettavasti nämä toiveet eivät pidä paikkaansa, koska tuleva eläke on tätä pienempi. Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan työeläkkeet ovat tulevaisuudessa noin 40-50 % viimeisten työvuosien palkasta, jos työntekijä on töissä 63-65-vuotiaaksi”, Kohmo sanoo.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Vain harva valitsee vapaaehtoisen eläkevakuutuksen veroedun vuoksi

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vapaaehtoista eläkettä ei oteta sen vuoksi, että eläkkeelle päästäisiin aikaisemmin. Tulosten perusteella voidaan sanoa, etteivät myöskään veroedut vaikuta selvästi eläkeaikaan varautumiseen. Vain harva suomalainen on ottanut tai ottaisi yksilöllisen eläkevakuutuksen veroetujen vuoksi. Nämä syyt ovat nousseet esiin julkisuudessa erityisesti viime päivinä hallituksen politiikkariihen eläkeikää koskevan kannanoton sekä Valtionvarainministeriön valmisteleman pitkäaikaissäästämistä koskevan uuden lain vuoksi.

”Julkisuudessa on keskusteltu vähän vapaaehtoisen eläkkeiden kohdalla siitä mikä on ihmisten todellinen motiivi eläkesäästämiseen. Todellisuudessa suomalaiset eivät ole niinkään kiinnostuneista veroeduista tai varhaisesta eläkkeelle jäännistä, vaan he ovat epävarmoja taloudellisesta tulevaisuudestaan eläkeaikana. Tämän vuoksi he ottavat vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja on perusteltua, että heitä myös kannustetaan siihen verotuksella. Kun julkiset terveydenhoito- ja eläkemenot kasvavat, ihmisiä halutaan kannustaa omaehtoiseen varautumiseen”, Kohmo sanoo.

Nyt halutaan riskitön vakuutus

Myös finanssikriisi on vaikuttanut asiakkaiden ajatuksiin yksilöllisistä eläkevakuutuksista. Kohmon mukaan taloudellisen tilanteen epävarmuus näkyy siinä, että aiempaa huomattavasti suurempi osa asiakkaista harkitsee tällä hetkellä ottavansa riskittömän, eli kiinteään laskuperustekorkoon ja vakuutusyhtiön tuloksen mukaan laskettavaan lisäkorkoon perustuvan vakuutuksen.

Taloustutkimuksen tutkimuksessa vertailtiin yhdeksää Suomessa toimivaa vapaaehtoisia eläkevakuutuksia tarjoavaa henkivakuutusyhtiötä toisiinsa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tutkimus:

Tulokset ovat Taloustutkimus Oy:n tekemästä Vapaaehtoiset eläkevakuutukset 2008 -tutkimuksesta. Se on tehty kirjekyselynä osana Suomi Tänään 4/2008 -tutkimusta. Aineisto on kerätty ajalla 29.10.-10.12.2008. Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia koskeviin kysymyksiin vastasi 2754 suomalaista, jotka olivat iältään 20-64-vuotiaita.

MAINOS
MAINOS LOPPUU