MAINOS | Ilmatar Energy Oy

Tuulivoima on Suomen tulevaisuutta: tekemäsi tuulisähkösopimus lisää energiaomavaraisuutta

Lämmitys Talo
Tuulivoima on päästötön ja edullinen uusiutuva energiamuoto, jonka määrää pystytään nopeastikin lisäämään eri puolille Suomea. Tekemällä tuulisähkösopimuksen voi edistää tuulisähkön tuotannon lisäämistä ja varmistaa alan kehittämisen jatkossakin.

Suomi tavoittelee energiaomavaraisuutta ja irtautumista fossiilisista polttoaineista. Yksi keino näiden tavoitteiden toteutumisessa on tuulivoima, jolla nyt tuotetaan Suomessa noin 10 prosenttia sähköstä ja vuonna 2025 arviolta jo 25 prosenttia. Kasvu jatkuu nopeana myös seuraavat vuodet.

Tuulivoimalla pystytään tuottamaan puhdasta päästötöntä energiaa kotimaisin voimin. Näinä päivinä korostuu energiantuotannon paikallisuus, eli se, että voisimme olla riippumattomia tuontienergiasta, kertoo tuulivoimapuistojen hankesuunnittelusta ja -valmistelusta vastaava Jussi Mäkinen Ilmatar Energystä.

Ilmattarella on vuoden aikana ollut käynnissä yhteensä neljä rakennustyömaata Lounais-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Niihin nousee kaikkiaan 91 voimalaa, ja yksittäisen voimalan teho on 5–6 megawattia. Seuraavissa kohteissa voimaloiden tehot ovat luultavasti jo 7 megawattia

Jokainen yksittäisen kuluttajan ja yrityksen tekemän tuulisähkösopimus lisää tuulisähkön tuotantoa ja varmistaa alan kehittymisen myös tulevina vuosina, kertoo Mäkinen.

Haluatko tehdä tuulisähkösopimuksen? Se onnistuu tästä.

Kuvassa on Kurikan Rasakankaan rakenteilla oleva tuulivoimapuisto.

Tuulienergiaa tuotetaan eri puolilla Suomea

Mäkinen kertoo, että tällä hetkellä tuulivoima on yksi harvoista energianlähteistä, joka voidaan saada tuotantoon vain muutamassa vuodessa hankesuunnittelun aloittamisesta – puhutaan satojen megawattien kokonaisuuksista. Tuulivoima on myös tällä hetkellä edullisin tapa tuottaa uutta sähköä.

– Jos viranomaisten resursseja saadaan lisättyä lupaprosessien käsittelyyn, tuulivoimaa voitaisiin rakentaa nopeasti paljonkin lisää. Suurin hidaste rakentamiseen aiheutuu tällä hetkellä aikaa vievistä kaavoitus- ja lupaprosesseista, Mäkinen harmittelee.

Tuulivoimaa voidaan rakentaa hajautetusti eri puolille Suomea, sillä ympäri maata on runsaasti soveltuvia alueita. Tavoitteena on myös hyödyntää tehokkaasti jo rakennettuja sähkönsiirtoyhteyksiä. 

– Pyrimme hyödyntämään olemassa olevien tuulipuistojen lähialueita, jolloin yhtä tuulipuistoa varten rakennettu voimalinja voisi palvella laajempaa hanketta. Selvitämme nykyään myös mahdollisuuksia yhdistää aurinkoenergian tuottamista tuulipuistoissa, Mäkinen kertoo.

Aurinko ja tuuli sopivat kumppaneiksi

Aurinko- ja tuulivoima ovat hyvä pari, sillä kesällä paistaa enemmän ja tuulee vähemmän, kun taas talvi on tuulivoiman kannalta parempaa aikaa. 

Suomi on myös osa Pohjois-Euroopan sähkömarkkinoita, koska maista toiseen kulkee sähkönsiirtoyhteyksiä. Jos koko Suomeen sattuu heikkotuulinen hetki, luultavasti Ruotsissa tai Norjassa tuulee silloin

Nykyisin tuulivoimalan käyttöikä on noin 30–35 vuotta. Sen jälkeen voimala puretaan ja lähes kaikki materiaalit pystytään kierrättämään. Ilmatar on esimerkiksi solminut Stena Recycling Oy:n kanssa sopimuksen lapojen kierrättämisestä. Jo nykyisin lavoista tehtyä mursketta voi käyttää betonin raaka-aineena, ja uusia kierrätysratkaisuja kehitetään jatkuvasti.

tuulivoima

Tuulivoimalan lavat voi kierrättää betonin raaka-aineeksi. Kuva on Piiparinmäen tuulivoimapuistosta.

Tuulivoimapuiston sijainti valitaan tarkoin

Tuulivoima nähdään tärkeänä osana omavaraista ja kestävää energiantuotantoa, mutta huoliakin siihen liittyy. Ihmisiä mietityttää tuulivoimassa eniten se, että suuret tuulivoimapuistot muuttavat maisemaa. Rakennuspaikka valitaan kuitenkin tarkoin niin, että haitat ovat mahdollisimman vähäisiä ja asutus sekä suojeltavat luontokohteet riittävän kaukana.

Keskeistä tuulivoimapuiston sijainnissa on laaja asumaton alue ja riittävä etäisyys luonnonsuojelualueisiin. Nykyään tuulipuistojen suunnittelussa pidetään tyypillisesti vähintään 1,5–2 kilometrin etäisyyttä asutukseen. Näin voidaan varmistua, ettei esimerkiksi aiheudu liiallista melua aiheudu, Mäkinen kertoo.

Suunnittelun aikana tehdään laajoja ympäristöselvityksiä ja pidetään asukastilaisuuksia. Ilmattaren mielestä avoimuus on joka vaiheessa erittäin olennaista ja myös se, että asukkaiden huolia kuullaan. 

– Pidämme kuntalaisille monia avoimia tiedotustilaisuuksia, joissa kerromme suunnittelun aikataulusta ja muista tärkeistä asioista tuulivoimapuistoon liittyen. Avoin yhteistyö kaikkien alueen toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää koko tuulivoimapuiston elinkaaren ajan, Mäkinen sanoo.

Verotuloa paikkakunnalle

Taloustutkimus Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan tuulivoima ei ole Suomessa laskenut kiinteistöjen arvoja niillä paikkakunnilla, joissa tuulivoimaa on ollut rakennettuna jo pitkään.

– Vaikutus voi olla jopa päinvastainen, sillä tuulivoimahankkeista kertyy merkittävät verotulot paikkakunnalle, ja ne myös työllistävät alueen ihmisiä etenkin rakennusvaiheessa, Mäkinen kertoo.

Ilmattaren toiminnassa olevat tai suunnitteilla olevat tuulipuistot yhteyshenkilöineen on listattu täällä, jos jostain projektista herää kysyttävää.