Uudenlainen ekologinen puurakenteinen keittiö – tutustu ideaan!

Keittiö
Keittiöt eivät ole enää vain ruoanlaittoa varten, vaan myös kodin koordinaatiokeskuksia, paikkoja kokoontumiselle, läksyjen ja työn tekemiselle, yrttien viljelylle ja monelle muulle toiminnalle. Lue lisää ekologisen keittiön ideasta!

Keittiöihin kaivataan nykyelämää helpottavia, uusia ratkaisuja, lähtökohtana kuitenkin hyvinvointi ja turvallinen oleilu. TTS – Työtehoseuran Ekologinen keittiö -hankkeessa on monialaisen suunnitteluyhteistyön tuloksena syntynyt ekologisen, puurakenteisen keittiön kokonaisratkaisu.

”Keittiön suunnittelussa on korostettu toimivuutta, kestävyyttä ja energiatehokkuutta sekä otettu huomioon kalusteen koko elinkaari”, kertoo projektipäällikkö Minna Kuusela TTS:stä. Toimivuus on kestävässä keittiösuunnittelussa oleellista. Se tarkoittaa myös asumisen mukavuutta ja vaivattomuutta, sekä kotitöiden helppoutta. Pintojen tulee olla helposti siivottavia ja toimintojen sujuvia.

Puukeittiö kestää pitkään hyvällä hoidolla ja nanopinnotteilla

Puun hiilijalanjälki on pieni koko sen elinkaaren ajan, mikä tekee puusta ehdottomasti ekologisen materiaalin myös keittiöön. Puinen keittiökaapisto vanhenee kauniisti, kestää sukupolvelta toiselle, on helppo huoltaa ja voidaan myös siirtää toiseen paikkaan tai koota uudelleen.

Nanopinnotteilla saadaan puupintaan uusia ominaisuuksia ja helpotetaan siivousta, jonka merkitys korostuu keittiössä. Messukeittiön työtasot on valmistettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämästä nanokomposiittimateriaalista. Tulevaisuuden keittiössä voikin nanomateriaalien käytöllä olla merkittäviä mahdollisuuksia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Hyvällä hoidolla puukeittiö pysyy kauniina ja kestää pitkään. Hankkeen tiimoilta on valmistunut Puisen keittiön hoito-opas, joka julkaistaan messuilla. Hankkeessa tullaan luomaan myös puurakenteisen keittiön suunnitteluohje alan ammattilaisille ja kuluttajille.

Kierrätys on tärkeä osa keittiöajattelua


TSS – Työtehoseuran Heli Mäntylä suunnitteli uudenlaisen kierrätyskaapin.

”Kierrätysinnokkuuteen vaikuttaa oleellisesti jäteastioiden määrä keittiössä”, toteaa uudenlaisen kierrätyskaapin suunnitellut TkT Heli Mäntylä TTS:sta. Kierrätyskaapissa on tilaa 7–8 jätejakeelle: keräyskartongille ja -pahville, pantillisille pulloille, pienmetalleille, lasille, vaarallisille jätteille, energiajakeelle ja keräyspaperille. Kierrätyskaappi kuuluu osana ekologiseen keittiökalustekokonaisuuteen ja on esillä Habitaressa.

Tutkimushankkeessa on Kouvola Innovationin avustuksella selvitetty digitaalisten sovellusten tuomia mahdollisuuksia keittiössä. Messukeittiöön on toteutettu uudenlaisia digisovelluksia, joita esittelee hankkeessa mukana oleva Bircher & Brandt. Sovellukset yhdistävät kodin laitteet langattomasti ohjattavaksi kokonaisuudeksi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lisätietoja: TTS – Työtehoseura, www.tts.fi

 

Pilottikeittiön ja kierrätyskaapin on valmistanut Puuverstas Punatammi ja se on esillä TTS Työtehoseuran osastolla 6 e 90. Habitare-messujen yhteydessä järjestetään Ekologinen keittiö – Älykäs, kestävä ja käytännöllinen -seminaari torstaina 19.9.2013 klo 14–16 Estradi-lavalla, hallissa 7.

Ekologinen keittiö on osa Puurikastamo-projektia (PuuRi), joka on tutkimus- ja kehittämisprojekti. Toteuttajia ovat Työtehoseura, Kouvola Innovation Oy, LUT, LAMK ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Projektissa kehitetään innovatiivisia puutuotteita. Se saa rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta ja kestää vuoden 2014 kesäkuun loppuun.

MAINOS
MAINOS LOPPUU