Uusi katto vanhaan taloon.

Talo
Valmis
Kun ensimmäiset vesipisarat tippuvat talon sisälle, on kattoremonttia siirretty liian pitkälle. Espoolainen pariskunta halusi varmistaa, että heidän kohdallaan ei pääse näin käymään. Oli aika tilata uusi teräskatto.

Kun ensimmäiset vesipisarat tippuvat talon sisälle, on kattoremonttia siirretty liian pitkälle. Espoolainen pariskunta halusi varmistaa, että heidän kohdallaan ei pääse näin käymään. Oli aika tilata uusi teräskatto.

Omakotitalon alkuperäinen betonitiilikatto oli palvellut hienosti lähes kolme vuosikymmentä. Vuosien saatossa ilmansaasteet ja talven paukkupakkaset olivat kuitenkin ku- rittaneet kattoa ja talon asukkaat olivat havainneet katossa rapautumisen merkkejä. Haljenneiden kattotiilien tilalle oli jouduttu vaihtamaan uusia.
Ongelmia asukkaille aiheutti myös talon yläkerran kattolyhty, joka oli aikoinaan tehty hieman erikoisesti: jiiristä valuva sadevesi ohjautui aluskatteen alla olevaan kou-
ruun, joka johti edelleen ränniin. Tämä aiheutti syksyisin tukkeumia ja rännin puhdistaminen lehdistä oli työlästä. Puhdistaessa kattotiilet jouduttiin joka kerta irroittamaan kourun kohdalta. Myös tämä ”ongelma” edesauttoi päätöstä uusia koko katto.
 

Terästä pintaan
Kattoremontin myötä asukkaat päättivät vaihtaa alkupe- räisen tiilikaton tilalle teräskatteen. Päätökseen vaikutti teräskatteen edullisempi hinta verrattuna tiileen. Kolmen urakkatarjouksen joukosta pariskunta valitsi Ruukin katteen ja katteelle asennuspalvelun. Uuden katon asennusajankoh- daksi sovittiin muutama viikko juhannuksen jälkeen.
Purkamista ja rakenteiden tarkastamista
Asukkaiden pihalle toimitettiin hyvissä ajoin kattopellit ja muut tarvikkeet odottamaan uuden katon asennusta. Kesän aurinkoiset kelit takasivat, että remontti voitiin aloittaa sovi- tun aikataulun mukaisesti.
Ensimmäiseksi purettiin alkuperäinen tiilikatto. Nosturi helpotti katolla työskentelyä ja sen avulla vanhat tiilet siirrettiin vauhdikkaasti siirtolavalle. Tämän jälkeen katon rakenteet tarkistettiin kosteusvaurioiden varalta. Asukkai- den ja remonttiporukan onneksi rakenteet olivat säilyneet hyväkuntoisina ja uuden katon metalliset nostopalat voitiin kiinnittää suoraan vanhoihin rakenteisiin. Palojen päälle asennettiin uudet pystyruoteet. Samalla korjattiin katon pienet vinoumat ja varmistettiin, että eristyksen ja aluskat- teen välillä olisi riittävä ilmanvaihto. Päätyjen ja räystäiden tummanruskeat laudat vaihdettiin uusiin. Lopuksi katto sai suojakseen uuden aluskatteen, joka suojaisi mahdolliset vesikaton vuotojen aiheuttamat vahingot.

Uusi katto paikalleen
Aluskatteen päälle asennettiin metalliset poikkirimat, joihin teräksinen vesikate lopuksi ruuvattiin kiinni.
Vesikatteeksi valittiin tumman ruskeaa tiilikattoa jäljittelevä Ruukin Tiilikainen, joka kauempaa katsottuna näyttää lähes aidolta tiilikatolta. Pienen kaltevuuden vuoksi kuistin päälle asennettiin Ruukin Classic -profiilia, joka sen sijaan muistut- taa vanhaa saumakattoa.
Kallis mutta kannattava investointi
Kattoremontti on aina kallis investointi. Tästä syystä remon- tin huolellinen suunnittelu ja valmistelu on tärkeää. Kun kaikki on kunnossa, ammattilaiset voivat aloittaa työnsä ajallaan ja katon vaihtotyö sujuu nopeasti ja turvallisesti.
Uusi teräskatto lisää merkittävästi 30-vuotiaan talon asumisviihtyvyyttä ja ennen kaikkea jatkaa talon elinkaar- ta. Asukkaat luulivat, että remontti tulisi kestämään ja kes- tämään, mutta homma hoituikin vain kahdessa päivässä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU