Uutta kiinteistöverotuksessa – kiinteistöverossa siirrytään esitäytettyyn lomakkeeseen.

Sisustus
Posti tuo kiinteistöverotuspäätökset maaliskuussa kiinteistönomistajille. Uusi kiinteistöverolain säännös velvoittaa kiinteistönomistajan tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan verotuspäätöksen perusteena olevat tiedot. Lue vinkit!

– Jos asiakas ei korjaa tietoja, hänen katsotaan antaneen tiedot kiinteistöverotuspäätöksellä näkyvän selvityksen mukaisena. Menettelyssä siirrytään siis samaan käytäntöön kuin esitäytetyssä veroilmoituksessa, toimistopäällikkö Jyrki Tiihonen Pääkaupunkiseudun verotoimistosta kertoo.

– Perustapauksessa kiinteistön omistajan pitää tarkistaa ensinnäkin, että verotuspäätöksen selvitysosalla näkyvät kaikki ne kiinteistöt, jotka hän omistaa. Sitten on vielä tarkistettava, että tiedot rakennuksista ja rakennelmista ovat oikein.

Kiinteistöveroa ei makseta metsästä eikä maatalousmaasta, joten ne kiinteistöt eivät näy kiinteistöverotuspäätöksellä. Jos kiinteistönomistaja ei noudata ilmoittamisvelvollisuuttaan, Verohallinto voi määrätä laiminlyönneistä veronkorotuksen. – Veronkorotusta ei kuitenkaan määrätä, jos tiedoissa on sellainen virhe, josta omistaja ei voi kohtuudella tietää, Tiihonen tarkentaa.

Leikkimökkejä ei tarvitse ilmoittaa verottajalle

Jyrki Tiihonen kertoo, että Verohallinnon rekisteristä puuttuu paljon sellaisia pieniä rakennuksia, joista Verohallinto ei saa tietoa kuntien rakennusvalvonnalta. Näiden rakennusten ja rakennelmien rakentamiseen ei yleensä vaadita lupaa eikä niistä tarvitse ilmoittaa rakennusvalvonnalle. Tällaiset rakennukset ovat taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä, joten Verohallinto ei välttämättä vaadi niiden ilmoittamista. – Pientä alle 5 m² rakennelmaa ei tarvitse ilmoittaa, vaikka se puuttuisikin selvitysosalta. Esimerkkinä voisi mainita leikkimökit, puu- ja puutarhavajat sekä jätekatokset. Kesämökeillä tällaisia ovat grillikatokset ja ulkovessat.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Keskeneräisestä rakennuksesta kiinteistövero määrätään 31.12.2012 tilanteen mukaan. Verotuspäätöksen selvitysosassa näkyy merkintä rakennuksen valmiusasteesta. Rakennukselle lasketaan käypää arvoa vastaava niin sanottu jälleenhankinta-arvo samalla tavalla kuin valmiille rakennukselle, mutta verotusarvoksi lasketaan vain valmiusasteen mukainen osuus jälleenhankinta-arvosta. – Jos keskeneräisen rakennuksen valmiusaste puuttuu tai on merkitty väärin, kannattaa valmiusaste ilmoittaa verottajalle ilmoitusosa-lomakkeella.

Korjaa ja täydennä kiinteistön tiedot viimeistään 7.5. tai 14.5.2013


Mitään ei tarvitse palauttaa, jos tiedot ovat oikein.

Jos kiinteistöjen tiedoissa on virheitä tai päätökseltä puuttuu tietoja, ne pitää ilmoittaa viimeistään päätökselle merkittynä palautuspäivänä. Mitään ei tarvitse palauttaa, jos tiedot ovat oikein. Tiihonen muistuttaa, että vuoden 2013 kiinteistöverotus perustuu 1.1.2013 tilanteeseen. Siksi vuoden 2013 puolella tapahtuneita muutoksia, vaikkapa omistajanvaihdoksia tai rakennusten purkamisia, ei tarvitse vielä tänä vuonna ilmoittaa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Säilytä tilisiirtokortit syksyn eräpäiviin asti

Kiinteistöveron eräpäivät ovat 16.9.2013 ja 4.11.2013. Alle 170 euron vero on maksettava kokonaan ensimmäisenä eräpäivänä. Jos vero on 170 euroa tai enemmän, vero on jaettu kahteen erään. – Alle 17 euron veroa ei peritä lainkaan, eikä siitä lähetetä kiinteistöverotuspäätöstäkään, Tiihonen huomauttaa.