Onko käytössäsi vaarallinen sähkötyökalu?

Talo
Tukes testautti kulmahiomakoneita, iskuporakoneita ja poravasaroita. Testatuista 14 koneesta yhdeksässä oli niin vakavia turvallisuuspuutteita, että koneet oli poistettava markkinoilta. Katso lista vaarallisista tuotteista!

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut puutteita moottorikäyttöisten sähkötyökalujen kestävyydessä, suojien kiinnityksessä sekä merkinnöissä ja käyttöohjeissa.

Tukes testautti viime kesänä yhdeksän kulmahiomakonetta, kolme iskuporakonetta ja kaksi poravasaraa. Yksikään testatuista koneista ei täyttänyt kaikkia turvallisuusvaatimuksia. Vakavampia turvallisuuspuutteita löytyi kuudesta kulmahiomakoneesta sekä kahdesta iskuporakoneesta ja poravasarasta.

– Useimmat koneet vioittuivat pudotuskokeessa. Joissakin tapauksissa pudotuskokeessa laitteen takaosa murtui ja jännitteelliset osat tulivat näkyville. Jännitteisiin osiin koskemalla laitteen käyttäjä voi saada vaarallisen sähköiskun, tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen Tukesista kertoo.

Katso lista vaarallisista sähkötyökaluista

Markkinoilta poistetut koneet löytyvät Tukesin Vaaralliset tuotteet –rekisteristä, kulutustavarat ja palvelut -osiosta. Tiedot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lue lista tuotteista >

Yritykset vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta

vaarallisia sähkötyökaluja poistettu markkinoilta
Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon koneiden turvallisuutta. Kuvan laite ei kuulu testattaviin tuotteisiin.

Tukes korostaa, että toiminnanharjoittajat ovat vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta. Turvallisuuden lisäksi toiminnanharjoittajien on varmistettava, että koneissa on mm. CE-merkintä ja käyttöohjeiden liitteenä vaatimustenmukaisuusvakuutus. Käyttöohjeiden on oltava suomen- ja ruotsinkielellä.

Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon koneiden turvallisuutta. Koneet on suunniteltava ja rakennettava koneiden turvallisuudesta annetun asetuksen (400/2008, ns. koneasetus) mukaisesti.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Asetuksessa on annettu yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille. Lisäksi on olemassa koneita koskevia turvallisuusstandardeja, joissa on annettu tarkempia teknisiä määrityksiä turvallisuustason täyttämiseksi.

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes