Geobear Finland

Geobear on alkuperäinen Uretek- ja Powerpile-ratkaisujen kehittäjä. Geobear ratkaisee kotitalouksien maaperän painumaongelmia mahdollistamalla perheiden arjen jatkuvuuden, jolloin korjaustoimenpiteiden ajaksi ei tarvitse muuttaa pois. Yrityksen tavoitteena on myös pitää maailma liikkeessä niin, että kaupat, tehtaat, logistiikkakeskukset ja muut kaupallisen sektorin toimijat pystyvät keskittymään ydinliiketoimintaansa painumaongelmien häiritsemättä.

Geobearin patentoituun geopolymeeriteknologiaan perustuvat ratkaisut, joilla vältetään mm. tie- ja rautatieverkostojen tarpeettomat sulkemiset, mahdollistavat mittavat yleisten verorahojen säästöt infrasektorilla. Geobearin käyttämää geopolymeeriteknologiaa on hyödynnetty maailmanlaajuisesti jo lähes 40 vuoden ajan yli 200 000 projektissa. 

https://www.geobear.fi