Valmistaloja kohta jo puolet uusista omakotitaloista

Talo
Valmistalojen osuus kaikista viime vuonna rakennetuista omakotitaloista oli 43 prosenttia. Muuttovalmis-talojen kysyntä on kasvanut 2000-luvulla huimasti. Lue lisää!

– Viime vuonna (2013) rakennustyöt käynnistettiin 8 000 tontilla. 2 500 tontille hankittiin muuttovalmis-talotoimitus ja tuhat taloa myytiin tontteineen ensimmäisille asukkaille muuttovalmiiksi rakennettuina, kertoo Rakennustutkimus RTS Oy:n toimitusjohtajan Aarne Jussila.

Valmistalojen osuus kaikista vuonna 2013 rakennetuista omakotitaloista oli siis 43 prosenttia. Muuttovalmis-talojen kysyntä on kasvanut 2000-luvulla huimasti, sillä vuonna 2003 niiden osuus kaikista uusista omakotitaloista oli vain 24 prosenttia ja vuonna 2009 noin 33 prosenttia.

Pientalorakentaminen lisääntyy hieman

Jussilan arvion mukaan pientalorakentaminen lisääntyy jonkin verran kuluvana vuonna; työt aloitetaan 8 500 uudella työmaalla. Kuluttajien omaan käyttöön rakennuttamia muuttovalmis-taloja nousee 2 700 kappaletta ja omakotitaloja rakennetaan myytäväksi 1 200 kappaletta. Valmistalorintamalla kasvu siis jatkuu.

Jussila näkee muuttovalmistalojen kysynnän johtuvan kuntien hartiapankkirakentajille tarjoamista huonoista tonttivaihtoehdoista, tiukentuneista rakennusmääräyksistä ja valmistalojen edullisista hinnoista.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Omatoimisuutta ei juuri enää ole, koska talopakettien hinnat on saatu vedettyä niin alas. Toisaalta kunnat kaavoittavat tontteja huonoille paikoille ja haja-asutusalueille, joille rakentaminen on hankalaa. Rakentamista koskevat ohjeet ja määräykset ovat rakennuttajille ylenpalttisen raskaita. Kun rakennuttaa valmistalon, murheet siirtyvät urakoitsijalle.

Lue lisää aiheesta muuttovalmiit talot:

Muuttovalmiit talot valtaavat markkinat – lue katsaus >
Valmistaloja kohta jo puolet uusista omakotitaloista >
Faktaa muuttovalmiista taloista >
Ostajan opas – Muuttovalmiit talot Suomessa – Faktat ja kuvat >
Kun rakennuttaa valmistalon, murheet siirtyvät urakoitsijalle >