Näin teet vastuullisia ruokavalintoja – uusi ruokaopas neuvoo

Sisustus
Valitsemalla vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettua ruokaa jokainen voi vaikuttaa oman hyvinvointinsa lisäksi ympäristön tilaan. Tutustu!

Ruoka on merkittävin arkipäivän kulutusvalinta ympäristön kannalta.

WWF:n juuri julkaistu ruokaopas-verkkosivu paneutuu ruoan ympäristövaikutuksiin ja antaa käytännön vinkkejä arjen vastuullisiin valintoihin.

Ruoka muodostaa noin 20 prosenttia ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä, saman verran kuin liikenne. Ruoantuotantoon myös käytetään selvästi enemmän maa-alaa kuin mihinkään muuhun ihmistoimintaan ja se kattaa jo yli kolmanneksen koko maapallon pinta-alasta.

”On arvioitu, että vuonna 2050 maailman 9 miljardin ihmisen ruokkimiseksi tarvitaan 70 prosenttia nykyistä enemmän ruokaa. Muuttamalla ruokailutottumuksiamme pystymme ratkaisevasti vaikuttamaan siihen, että tulevaisuudessa ruokaa riittää kaikille eikä maailman metsiä raivata pelloiksi”, kertoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Kolme pääperiaatetta vastuullisiin ruokavalintoihin

silakkaa kannattaa suosia
Tällä hetkellä yli 70 prosenttia syömästämme kalasta tulee ulkomailta.Kuvassa silakka, jota kannattaisi syödä enemmän.

Esimerkiksi sianlihan tuottaminen vaatii rehunviljelyn kautta enemmän maa-alaa kuin kasvisruoan tuottaminen. Yhden sianlihakilon tuottamiseen tarvitaan noin neljä kiloa viljaa, joka olisi useimmiten suoraan käytettävissä ihmisravinnoksi. WWF:n ruokaopas antaa arjen ympäristöystävällisten ja vastuullisten valintojen avuksi kolme pääperiaatetta:

”Korvaa osa lihasta kasviksilla, älä heitä ruokaa roskiin ja suosi vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Näillä ruokaoppaan esittelemillä pienillä arkipäivän valinnoilla voimme vaikuttaa niihin ympäristöongelmiin, joissa ruoantuotannolla on iso rooli. Näistä hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi metsäkato, vesivarojen niukkuus ja ilmastonmuutos. Ruokaoppaan vinkit ovat hyviä myös terveyden kannalta”, Nikula kertoo.

Suosi pienikokoisia kotimaisia kalalajeja

Tällä hetkellä yli 70 prosenttia syömästämme kalasta tulee ulkomailta ja osa suosituista kalalajeista on jo nyt uhanalaisia. Suomalainen kala on monilta osin alihyödynnettyä. Kalalajeista kannattaakin suosia pienikokoisia kotimaisia lajeja, esimerkiksi muikkua ja silakkaa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lisätietoja: www.wwf.fi/ruokaopas