Siirry pääsisältöön

Osallistu kilpailuun!

Voit voittaa Tempur-tyynyn

Verotuksen ajankohtaiset asiat tammikuussa: Laita kuitit talteen ja maksa tarvittaessa ennakon täydennysmaksua

Yleinen
Kuitteja ja tositteita ei pidä nyt lähettää verotoimistoon, koska niitä tarvitaan huhtikuussa tulevan esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamista varten.

Verokortti osoitteesta www.vero.fi

Kuitit talteen esitäytettyä veroilmoitusta varten

Tammikuun aikana veronmaksajat saavat kuitteja ja tositteita eri tahoilta mm. vuoden 2008 palkoista, eläkkeistä, lainoista ja niiden koroista, osinkotuloista ja arvopaperien luovutusvoitoista ja -tappioista. Tositteita on voinut kertyä jo vuoden 2008 aikana esimerkiksi kotitalousvähennykseen oikeuttavista kustannuksista tai tulonhankkimiskuluista.

Kuitteja ja tositteita ei pidä nyt lähettää verotoimistoon, koska niitä tarvitaan huhtikuussa tulevan esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamista varten. Verotoimisto voi pyytää kuitteja ja tositteita nähtäväkseen. Kuitit tulee säilyttää kuusi vuotta verovuoden päätymisen jälkeen, eli niin kauan kun verotusta voidaan oikaista.

Jäännösveron koron voi välttää

Henkilöasiakas voi välttyä kokonaan verovuoden 2008 jäännösveron korolta maksamalla riittävästi ennakon täydennysmaksua viimeistään 2.2.2009. Viimeinen maksupäivä on tavallisesti 31.1., mutta viikonlopusta johtuen täydennysmaksun voi maksaa vuonna 2009 vielä seuraavana arkipäivänä 2.2.

Jäännösveron korkoa joutuu maksamaan vain, jos jäännösveron määrä on suurempi kuin n. 950 euroa. Jäännösveron koron määrää voi alentaa vielä tammikuun jälkeenkin maksamalla täydennysmaksua viimeistään 30.9.2009.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Jäännösvero voi ylittää em. määrän esimerkiksi niillä asiakkailla, joilla on vuonna 2008 ollut suuria kiinteistön tai arvopaperien luovutuksesta saatuja luovutusvoittoja, optiotuloja tai muita tuloja, joista ei ole toimitettu ennakonpidätystä tai määrätty ennakkoveroja tai ne eivät ole riittävät.

Ennakon täydennysmaksun maksuaikaa ja korkovaikutuksia koskevia lisätietoja saa Verohallinnon Internet-sivuilta www.vero.fi/artikkeli/4356 .

MAINOS
MAINOS LOPPUU