MAINOS

Näin oikaistaan painunut talo

PihaTalo

Jaa sosiaalisessa mediassa

Painuneen talon voi oikaista

Moni pientaloasuja saattaa kuvitella, että ainoastaan savimaalle rakennetut talot voivat painua vinoon, kun maaperä antaa periksi. Toinen harhakuvitelma voi olla, että talon oikaisu on sotkuinen ja kallis urakka. Näin ei kuitenkaan ole.

Lohjalla sijaitsevan 1980-luvulla rakennetun omakotitalon kuntotarkastuksessa havaittiin halkeamia useammassa kohdassa talon sokkelia. Halkeamien lisäksi talon sisätilojen lattia oli painunut monessa kohtaa niin, että seinän ja lattian väliin oli syntynyt selkeitä rakoja. Asukas kertoi, että talvella näistä raoista virtasi kylmää ilmaa sisään.

Liikkunut maa-aines aiheuttaa ongelmia

Omakotitalo sijaitsee Lohjan harjun kupeessa hiekkamaalla, joten käsitys siitä, että vain savimaalla sijaitsevat talot liikkuisivat ja painuisivat, ei pidä paikkaansa. Hiekkamaa voi olla yhtä epävarma alusta kuin savimaa, jos maa-aines pääsee syystä tai toisesta liikkumaan talon alta.

Tämä omakotitalo oli rakennettu rinteeseen, ja rakennusvaiheessa kunnollinen sadevesijärjestelmä oli jäänyt toteuttamatta. Puutteellinen sadevesijärjestelmä saattaa edesauttaa perustuksen liikkumista.

Monenlaisia menetelmiä

Suomessa on yrityksiä, jotka oikaisevat painuneita taloja, kukin omalla menetelmällään. Taloja voidaan nostaa muun muassa tunkkaamalla tai ilmatyynyillä. Sen jälkeen tuenta voidaan tehdä korjatuille perustuksille, paaluilla tai maaperästabiloinnilla.

Lohjalla sijaitsevan omakotitalon asukas etsi tietoa talon oikaisemisesta ja löysi netistä Geobear Oy:n. Heidän korjaustapansa vaikutti kiinnostavalta, koska se ei vaadi isoja kaivauksia tontilla, vaan korjaus pystytään tekemään melko huomaamattomasti.

Yhteydenoton jälkeen yrityksen edustaja kävi kartoittamassa kohteen ja antoi urakasta kustannusarvion. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen sovittiin tarkempi ajankohta talon oikaisulle. Edustajan mukaan omakotitalon paikallisen painumavaurion korjauskustannukset liikkuvat kohteesta riippuen 5 000 ja 20 000 euron välillä, mutta vanhemmissa, laajemmin painuneissa rakennuksissa korjauskustannukset saattavat jopa ylittää rakennuksen laskennallisen arvon.

Ensin vakautetaan perustus

Talon sokkelissa havaitut halkeamat kertovat yleensä, että anturan alla oleva maa-aines on joko antanut periksi tai lähtenyt liikkeelle anturan alta. Ensimmäisenä toimenpiteenä on vakauttaa perustus mahdollisimman hyvin.

Powerpile Suomi Oy:n geopolymeeri-injektointimenetelmässä talon anturan alle työnnetään tasaisin välein kahdeksan millimetrin paksuisia, metallisia tankoja, joiden avulla ruiskutetaan geopolymeeriä. Ruiskuttaessa tämä 10–15-kertaiseksi laajentuva aine sekoittuu pehmeän maa-aineksen kanssa ja kovetuttuaan muutaman sekunnin, aine muodostaa vakaan alustan perustukselle estäen painumisen jatkumisen.

Painumisen estämisen lisäksi sokkeli voidaan oikaista halutulle tasolle, jolloin mahdolliset sokkelin halkeamat saadaan umpeen. Sopivan noston mittauksissa käytetään tarkkoja lasermittareita, mutta kokenut ammattilainen tekee havaintoja samalla myös silmillään ja korvillaan.

Lattian nosto oikealle tasolle

Talon perustus ja lattia rakennetaan usein niin, että ensin tehdään antura ja sen päälle sokkeli. Tämän jälkeen valetaan lattia. Jos maa-aines pettää alta tai elää voimakkaasti, on vaarana, että lattia irtoaa sokkelista. Tällöin sokkelin ja lattian väliin voi syntyä suuriakin rakoja. Tässä kohteessa seinän ja lattian väliset raot olivat paikoitellen kasvaneet usean sentin mittaisiksi, ja nämä oli havaittavissa useassa kohtaa sisätiloja.

Anturan vakauttamisen jälkeen omakotitalon lattia nostettiin halutulle tasolle. Sokkelin kylkeen porattujen reikien kautta lattian alle injektoitiin lisää geopolymeeriä. Injektoitavan aineen vaikutus havaittiin välittömästi. Lattia nousi vähän kerrallaan ylöspäin, ja auki irvistävät raot menivät siististi umpeen.

Tässä tarkkuutta vaativassa työssä on hyvä olla kaksi henkilöä, joista toinen työskentelee talon ulkopuolella ja toinen tarkkailee havainnoiden ja laserin avulla lattian liikettä. Kommunikointi on parasta hoitaa ikkunan kautta tai radiopuhelinten avulla.

Hyödynnä kotitalousvähennys

Talon stabilointi ja lattian oikaisu vei aikaa noin viisi tuntia ja maksoi hiukan yli 10 000 euroa. Kotitalousvähennyskelpoisen työn osuus on noin kolmasosa. Talon arvon nousua on mahdoton arvioida, mutta jos toimenpidettä ei olisi tehty, talon arvo olisi todennäköisesti hiljalleen laskenut olemattomiin. Nyt talon omistaja voi luottaa, että talo pysyy siinä, missä sen pitääkin.