Vioittunut jouluvalo on turvallisuusriski – valokaarivikasuoja auttaa ehkäisemään tulipaloja

Sisustus Talo
Vioittunut jouluvalo on turvallisuusriski – valokaarivikasuoja auttaa ehkäisemään tulipaloja
Vioittunut tai väärin käytetty jouluvalosarja voi aiheuttaa sähköpalovaaran. Tukesin mukaan vuonna 2018 sähkölaitteesta tai -asennuksesta syttyi yli 2 500 tulipaloa. Valokaarivikasuoja on uudenlainen suojaus, jonka avulla sähkövioista aiheutuvia tulipaloja voidaan tehokkaasti estää.

↑ Vioittunut tai väärin käytetty jouluvalosarja voi aiheuttaa sähköpalovaaran.

Valtakunnallista paloturvallisuusviikkoa vietetään 23.11–1.12.2019.

Suurin osa sähköpaloista syttyy kotona, ja syynä on usein sähkölaitteeseen tai kaapelointiin tullut vika. Kun sähkövirta ei pääse kulkemaan tarkoituksenmukaisesti liitoksessa tai vioittuneessa kaapelissa, saattaa liitoskohta kuumentua ja pahimmillaan kipinöidä. Esimerkiksi oven väliin puristuksiin jääneeseen jatkojohtoon tai kylmässä ja kosteassa säilytettyyn valosarjaan voi muodostua murtuma, jossa valokaari aiheuttaa kuumenemista. 

Joulun alla koteja koristellaan erilaisin valosarjoin, eikä niiden kuntoa aina tarkisteta. Paloturvallisuutta voi parantaa valokaarivikasuojalla, joka auttaa ehkäisemään vikojen aiheuttamia tulipaloja.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Valokaarivikasuoja voi estää esimerkiksi valosarjasta alkavan tulipalon, sillä se kytkee virran automaattisesti pois ennen kuin valokaari aiheuttaa palovaaran. Kyseessä on kiinteistöjen turvallisuutta huomattavasti parantava laite, kertoo Schneider Electricin tuotepäällikkö Teemu Hämäläinen.

Paloturvallisuutta nostetaan esille erityisesti valtakunnallisella paloturvallisuusviikolla, jota vietetään 23.11.–1.12.2019.

– Pelastusopiston tilastojen mukaan sähkölaitteiden aiheuttamat palot ovat kasvussa, kun muista syttymissyistä johtuneet palot taas ovat vähentyneet.

Pieni hinta paloturvallisuuden lisäämisestä

Suomessa valokaarivikasuojia on ollut tarjolla vuodesta 2018 lähtien.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Tuote on myynnissä Suomessa, mutta sen käyttö on kohtalaisen vähäistä. Sähköasennusstandardi suosittelee valokaarivikasuojan käyttöä ja sähkökeskuksissa on valmius suojan käyttöön. Koska suoja ei ole pakollinen, jätetään se usein kustannussyistä hankkimatta. Kustannus lisäturvasta on kuitenkin pieni, sillä suoja maksaa noin 100–200 euroa, kertoo Hämäläinen.

– Palon aiheuttajana on usein vikaantunut sähkölaite, huono liitos tai vioittunut kaapeli. Valokaarivikasuojalla voidaan estää tämän tyyppiset paloriskit. Jouluvaloja pidetään usein päällä myös öisin, jolloin valokaarivikasuojan merkitys kasvaa entisestään. Valokaarivikasuoja on helppo asentaa jälkikäteen tai ottaa huomioon uuden talon sähkösuunnittelussa.

Suojasta on konkreettista hyötyä

Valokaarivikasuojan hyöty on konkreettinen. Sen avulla suojataan ihmishenkiä ja omaisuutta, kun sähköviasta mahdollisesti johtuva palo ei pääse edes alkamaan.

– Suomessa paloturvallisuus otetaan vakavasti ja esimerkiksi palovaroittimet ovat kaikissa kiinteistöissä pakollisia. Niiden tarkoitus on kuitenkin vain varoittaa jo syttyneestä palosta, kun valokaarivikasuoja taas estää palon syttymisen. Vikavirtasuojien kattavan käytön avulla on onnistuttu estämään kotien sähkötapaturmat lähes kokonaan. Samalla tavalla valokaarivikasuojien avulla voitaisiin suojata ihmisten terveyttä ja omaisuutta ehkäisemällä tulipalojen syntymistä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Näin hankit valokaarivikasuojan kotiisi

  • Ota yhteyttä sähkömieheen, joka voi tarkastaa, onko kotonasi valmius suojan asentamiseen.
  • Mikäli olet rakentamassa taloa tai uusimassa sähkökeskusta, pyydä sähkösuunnittelijaa huomioimaan valokaarivikasuoja suunnitelmassa.

Lähde: Mynewsdesk, kuva: Schneider Electric