Vuonna 2030 talo tuottaa energiaa ja lataa sähköauton

Lämmitys
Sähkö ei ole vain sähköä tulevaisuudessa . Energian käyttö ja saatavuus tulevat muuttumaan radikaalisti, mikä avaa runsaasti uusia mahdollisuuksia.

”Hyvinvointia sähköllä -visio 2030” on Sähköteknisen Kaupan Liiton näkemys tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana jokapäiväistä elämää.

– Kiinnostus omaa energiankäyttöä kohtaan lisääntyy jatkuvasti. Kun tietoa energian määrästä ja hinnasta on helposti saatavilla, ohjaa se päivittäisiä valintoja. Näin kulutuksesta tulee hallitumpaa, oltiinpa sitten kotona tai työpaikalla, Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Tarja Hailikari ennakoi.

Talot tuottamaan energiaa

Liiton tulevaisuustyöskentelyn tulos ”Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030” kuvaa rakennukset päästöttömän sähkön tuottajana ja tekee niistä tärkeän osan hajautettua uusiutuvan energian tuotantoverkostoa.

Rakennukset tarvitsevat nykyistä vähemmän lämmitysenergiaa, sillä vanhat talot on uudistettu energiatehokkaiksi ja uudet ovat nollaenergiataloja. Ne tuottavat uusiutuvaa energiaa auringosta, tuulesta sekä maan ja ilman lämmöstä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Osa ylijäävästä energiasta varastoidaan esimerkiksi sähköautoon ja loput myydään sähköverkkoon. Sähköistys- ja automaatioratkaisut ohjaavat talon tekniikkaa ja toimintoja kuormittamatta asukkaita.

Sähköverkkoihin lisää älyä

Älykäs sähköverkko yhdistää talon muihin energian käyttäjiin, tuottajia ja varastoihin. Se ottaa vastaan ja tarjoaa hajautetusti tuotettua energiaa varmistaen, että sähköä on kaikkialla riittävästi ja häiriöttömästi käytettävissä.

Sähköajoneuvot palvelevat työmatkaliikennettä ja päivittäistä asiointia. Julkisen liikenteen, jakeluautojen ja työkoneiden käyttövoimana on yhä useammin sähkö. Melu, hiukkaspäästöt ja muut ympäristöhaitat ovat selkeästi vähentyneet.

Valtaosa vision mukaisista teknisistä ratkaisuista on jo tänään saatavilla

tulevaisuuden kodissa on älykäs sähköverkko

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Teknisistä ratkaisuista ollaan parhaillaan rakentamassa kokonaisuuksia eri sovellusalueille. Energiaomavaraisia rakennuksia, laajeneva latausasemien verkosto ja kokonaisen kaupunginosan kattava älykäs sähköverkko tullaan näkemään jo lähivuosina, Tarja Hailikari ennakoi.

Sähköistysala on hänen mukaansa keihäänkärkenä, kun tulevaisuutta luodaan. Sähkön tuotanto uusiutuvista energianlähteistä ja energiatehokkuutta parantavat teknologiat kasvattavat sähkön merkitystä energiamuotona. Sähköautot ovat puolestaan hyvä esimerkki uusista tavoista käyttää sähköä.

– Tekniikka ei kutienkaan ole pääasia, vaan sen tuottamat hyödyt ihmiselle ja ympäristölle. Elämisestä tulee nykyistäkin turvallisempaa ja mukavampaa. Ikääntymistäkään ei tarvitse pelätä, sillä arki sujuu entistä paremmin.

Lähde: Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)

MAINOS
MAINOS LOPPUU