Siirry pääsisältöön

Yhteydenpito tärkein syy nuorten internetin käytölle

Sisustus
Viestintäviraston teettämän selvityksen mukaan sähköinen asiointi, tiedon hakeminen ja yhteydenpito ovat suomalaisille tärkeimmät syyt käyttää internetiä. Sen sijaan nuorille, 15-24-vuotiaille, yhteydenpito on selvästi tärkein peruste internetin käytölle.

Vaikka pelaaminen, musiikin kuuntelu ja tv-ohjelmien sekä videoiden katselu on nuorilla myös yleistä, yhteydenpito koetaan selvästi kaikista tärkeimmäksi syyksi käyttää internetiä. Nuorten yhteydenpitotavat ovat hyvin moninaiset, sillä niihin sisältyvät muun muassa sähköpostiviestit, internetpuhelut, pikaviestit ja Facebookin tapaiset keskustelufoorumit.

Sähköistä asiointia ja tiedon hakemista lukuun ottamatta internetpalvelujen käyttö vähenee melko tasaisesti siirryttäessä nuoremmista ikäryhmistä vanhempiin. Nuorista 62 prosenttia käyttää internetiä musiikin ja radion kuunteluun, kun taas 35-44-vuotiaissa vastaava luku on vain 36 prosenttia, ja vanhimmassa ikäryhmässä eli 65-79-vuotiaissa enää 8 prosenttia.

Myös ajankohtaisten asioiden seuraamisessa on merkittäviä eroja eri ikäryhmien välillä. Nuoret seuraavat ajankohtaisia asioita eniten internetistä ja vasta sen jälkeen painetuista lehdistä ja televisiosta. Sen sijaan koko väestön keskuudessa televisio on tärkein ajankohtaisuutisten lähde ja vasta sen jälkeen painetut lehdet ja internet.

Puhelinpalvelujen asema on yhä vahva

Internetin kasvavasta suosiosta huolimatta puhelujen ja tekstiviestien asema viestintämuotoina on edelleen vahva. Lähes kaikki suomalaiset pitävät puheluita tärkeimpänä tapana olla yhteydessä esimerkiksi ystäviin ja sukulaisiin. Toiseksi tärkein viestintämuoto ovat tekstiviestit. Kolmanneksi tärkein yhteydenpitotapa on sähköposti. Nuorten keskuudessa pikaviestimiä ja keskustelufoorumeita piti tärkeimpinä useampi kuin joka kymmenes ja sähköpostia vain yksi sadasta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina -selvitykseen haastateltiin 2001:tä 15-79-vuotiasta suomalaista 16.9.-2.10.2009. Selvityksen toteutti IRO Research Oy.

Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina -raportti sekä ikäryhmäkohtaiset tulokset internetin käytön syistä, ajankohtaisten asioiden seuraamisesta ja yhteydenpitovälineestä ystäviin ja sukulaisiin löytyvät Viestintäviraston verkkosivuilta osoitteesta www.ficora.fi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU