Nestekaasu ja sen turvallinen käyttö – lue muistilista

Piha
Lue muistilista nestekaasun turvallisesta käytöstä. Käytä ja kunnosta kaasulaitteita oikein ja ehkäise onnettomuuksia.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
24.2.2020

Nestekaasu, huoltamattomat ja vikaantuneet kaasulaitteet tai niiden huolimaton käyttö aiheuttavat vuosittain häkämyrkytyksiä, kaasuvuotoja ja tuli­paloja. Kaasuonnettomuuksissa on kuollut kymmenen vuoden aikana 15 ihmistä. Onnettomuuksia voi parhaiten ehkäistä käyttämällä laitteita oikein sekä huolehtimalla niiden huollosta ja kunnossapidosta.

Nestekaasu käytössä

Tarkista laitteesi kunto ja tiiviys säännöllisesti:

 • Taivuttele letkua ja katso, ettei siinä ole murtumia.
 • Tarkista myös liitoskohtien tiiviys saippualiuoksen avulla.
 • Vie vialliset laitteet huoltoon.
 • Noudata käyttö- ja huolto-ohjeita
 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta käyttötiloissa.
 • Älä käytä laitteita muuhun kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
 • Sulje pulloventtiili aina käytön jälkeen.

Jos tunnet kaasun hajua

 • Sulje heti pulloventtiili.
 • Älä tupakoi, älä käytä avotulta tai sähkökatkaisijoita.
 • Tuuleta huone: avaa ikkunat ja ovet.
 • Tuulettamisen jälkeen tarkista letku ja letkuliitokset saippuavedellä tai vuodonilmaisimella.
 • Jos laitteessa on vika, toimita se huoltoon.

Nestekaasupullon vaihto

 • Sulje pulloventtiili.
 • Huolehdi siitä, ettei sytytyslähdettä ole lähellä: älä tupakoi, älä käytä avotulta, älä käytä sähkökatkaisijoita.
 • Jos vaihdat pullon sisätiloissa, huolehdi tuuletuksesta.
 • Pullon vaihdon jälkeen varmista, että paineensäädin on tiiviisti paikallaan.
 • Painoventtiiliä käyttäessäsi kannata pulloa paineensäätimestä. Jos se ei irtoa, säädin on paikoillaan.
 • Kierreventtiiliä käyttäessäsi varmista liitosten tiiviys saippuavedellä.

Kaasupullon säilyttäminen

 • Asuinrakennuksessa saa säilyttää enintään 25 kg nestekaasua.
 • Säilytä kaasupullo pystyasennossa ja lasten ulottumattomissa.
 • Älä säilytä kaasupulloa kellari- tai ullakkotiloissa tai makuuhuoneessa.
 • Pullon pinnan lämpötila ei saa nousta yli +40 C°, minkä vuoksi sitä ei saa sijoittaa lähelle lämmönlähteitä, esim. lämpöpatteria tai tulisijaa.
 • Kaasupullon säilytystilassa on oltava hyvä ilmanvaihto.
 • Rakennuksen seinustalla oleva kaasupullo on sijoitettava lukittuun kaappiin.

Kaasupullon kuljetus

 • Tarkista, että pulloventtiili on suljettu kunnolla.
 • Tarkista, että venttiilinsuojus on hyvin kiinnitettynä suojaamassa venttiiliä.
 • Tue pullo hyvin paikoilleen, ettei se pääse liikkumaan.
 • Kuljeta pullo pystyasennossa.
 • Tilapäisesti pulloa voi kuljettaa vaaka-asennossa esim. auton takakontissa.
 • Älä pysäköi kaasupulloja sisältävää autoa pitkäksi aikaa auringonpaisteeseen, etteivät pullot kuumene liikaa.

Kaasuasennukset

 • Nestekaasua saa johtaa kaasupullosta letkulla ainoastaan yhteen käyttölaitteeseen.
 • Nestekaasuletkun pituus saa olla enintään 1,2 metriä ja sisähalkaisija 10 mm.
 • Letkun kiinnitys on varmistettava molemmissa päissä letkunkiristimillä.
 • Paineensäädin kiinnitetään suoraan pulloventtiiliin.
 • Käytä ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitettua (30 mbar) matalapainesäädintä.
 • Korkeapainesäätimen käyttö on kielletty kotitalouslaitteissa.
 • Asennuksen jälkeen tarkista liitosten tiiviys (saippuavedellä) ja pitävyys.
 • Nestekaasupullojen säilyttämistä ei suositella pienien mökkien sisällä, jossa makuutilat ja muut oleskelutilat ovat yhtenäistä tilaa.
 • Kaasuletkua ei saa johtaa ulkoseinän läpi.
 • Letkuasennuksen saa tehdä itse.
 • Kiinteitä asennuksia metalliputkia käyttäen saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike.

 

Lähde: Tukes, www.tukes.fi

MAINOS
MAINOS LOPPUU