Jätevesiprojekti etenee näin

Mökki Piha
Jätevesiprojekti edessä? Ennen vuotta 2004 rakennetuilla haja-asutusalueen kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta, on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Aikaa asentaa tai kunnostaa oman mökin tai omakotitalon jätevesijärjestelmä asetuksia vastaavaksi on enää kaksi kesää. 
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Jätevesien käsittely ja puhdistaminen estävät vesien rehevöitymistä ja tautien leviämistä sekä auttavat pitämään rannat ja asuinympäristön puhtaina ja viihtyisinä. Laadukas jätevesijärjestelmä säästää rahaa, aikaa, vaivaa ja tietenkin myös luontoa.

Näin jätevesiprojekti etenee

1. Selvitä tonttikohtaiset määräykset

Jätevesien käsittelyn vaatimukset selviävät oman kuntasi viranomaiselta tai asiantuntevalta jätevesi- tai LVI-suunnittelijalta. Jätevesiasetus määrittelee myös, miten jätevesisuunnitelma on laadittava ja mitä suunnitelmaan pitää liittää. Hyvä selvitystyö nopeuttaa jätevesiprojektia. Tietoa ympäristönsuojelulaista ja jätevesiasetuksesta saat osoitteesta: www.jätevedet.fi

2. Tee jätevesisuunnitelma

Jätevesijärjestelmä suunnitellaan tontti- ja kohdekohtaisesti. Pätevöitynyt suunnittelija laatii ohjeiden mukaisesti jätevesisuunnitelman. Suunnitelman laatiminen alkaa kohteen katselmoinnilla. Hyvin tehty jätevesisuunnitelma auttaa hakemuksen läpimenoa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

3. Hae tarvittavat luvat

Jätevesijärjestelmän suunnitelma on esitettävä kunnan lupaviranomaiselle liitteenä rakennuslupahakemukseen (uusi kiinteistö tai rakennus) tai toimenpidelupahakemukseen (vanhan järjestelmän uusiminen). Kuntakohtaisista vaatimuksista ja prosessista saat lisätietoa kunnalta tai jätevesisuunnittelijalta. Odota kunnan päätöstä ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.

4. Hanki jätevesijärjestelmä

Hanki suunnitelman mukainen jätevesijärjestelmä. Jätevesijärjestelmä voidaan hankkia avaimet käteen -toimituksena, jolloin asennus kuuluu hintaan, tai ostamalla se suoraan jälleenmyyjältä. Tietoa jälleenmyyjistä ja asennusyrityksistä löydät osoitteesta: www.jätevedet.fi

5. Asenna jätevesijärjestelmä

Jätevesijärjestelmän asentaminen kannattaa useassa tapauksessa jättää ammattilaisen tehtäväksi. Jätevesijärjestelmä on pitkäikäinen, kiinteistön arvoon vaikuttava investointi, jolla oikein asennettuna on erittäin pitkä käyttöikä. Asennusyritysten yhteystiedot osoitteesta: www.jätevedet.fi

MAINOS
MAINOS LOPPUU

6. Käyttöönottotarkastus

Kunnan vaatimusten mukaan ennen jätevesijärjestelmän käyttöönottoa sen suunnitelmanmukaisuus pitää tarkistaa. Lisätietoa tarvittavista tarkastuksista saat kunnalta tai jätevesisuunnittelijalta. Jätevesijärjestelmän saneeraaja: muista myös hyödyntää kotitalousvähennys!

Jätevesien käsittely ja puhdistaminen pitää rannat puhtaina ja viihtyisinä.