Omallekaan tontille ei saa rakentaa luvatta mitä vain

Piha Talo
Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan jonkinmoinen lupa viranomaiselta. Varmasti oikean ja ajankohtaisen lupatiedon saa kunnan rakennusvalvonnasta.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Rakennuslupaa tarvitaan esimerkiksi, kun rakennetaan tai laajennetaan taloa tai tehdään rakennukseen jotain yhtä mittavaa korjaus- tai muutostyötä. Toimenpidelupa riittää rakennelmiin, joita ei pidetä rakennuksena, mutta joilla on vaikutusta maisemaan tai vaikka luonnonoloihin.

Pienen terassin rakentamiseen ei tarvita lupaa, mutta isompaan ja katettuun lupa pitää hankkia. Leikkimökin tai pienen kasvihuoneen saa yleensä pystyttää ilman lupaa.

Rakennuslupa tai toimenpidelupa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Toimenpideluvan saa yleensä aika nopeasti, jopa parissa viikossa, mutta rakennusluvan saaminen voi viedä kaikkineen jopa kolme kuukautta.

Aina ennen rakentamista kannattaa tarkistaa oman kunnan rakennusvalvonnasta, tarvitaanko lupaa ja jos tarvitaan, millaista lupaa tarvitaan. Pääasia on ymmärtää, että hyvin usein jonkinlainen lupa pitää olla. Pahimmassa tapauksessa rakennusvalvonta velvoittaa kiinteistön haltijan purkamaan tai muuttamaan tehdyn toimenpiteen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

↑Tiilimuuri tai korkea aita vaativat yleensä toimenpideluvan, mutta jos tiilistä rakentaa pihagrillin, lupaa tuskin tarvitaan.

Toimenpidelupa…

Toimenpidelupaa tarvitaan yleensä aitojen, tukimuurien, vajojen ja autokatosten rakentamiseen. Myös maalämpökaivon poraus ja lämmönkeruuputkien asentaminen vaatii toimenpideluvan.

Rakennuksen ulkoverhouksen värin tai materiaalin muuttaminen vaatii luvan, kuten myös katteen ja sen värin muuttaminen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Toimenpidelupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta.

…vai rakennuslupa?

Talon rakentamiseen tarvitaan luonnollisesti rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus- ja muutostyöhön, joka on yhtä suurta kuin rakentaminen, tai kerrosalan lisäämiseen. Jos rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan, pitää myös anoa rakennuslupaa.

Jos korjaus- ja muutostyö saattaa vaikuttaa käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, rakennuslupaa on haettava. 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lue lisää rakennusluvasta ja sen hakemisesta.

Myös rakennuslupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelusta.

↑Luvat kunnossa? Sitten vain rakennushommiin.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

 

Lähteet: espoo.fi, hämeenlinna.fi, ymparisto.fi