Älä sijoita pihatakkaa tai kylpytynnyriä liian lähelle taloa – huomio suojaetäisyys

Piha Talo
Liian lähelle taloa rakennettu pihatakka aiheutti erään talon palamisen. Takan asennusohjeissa ei ollut mainittu mitään suojaetäisyyksistä ympäröiviin rakenteisiin. Myös paljuissa on tulipaloriski, mikäli suojaetäisyys palavaan materiaaliin unohtuu.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Pihatakan sijoittelu on paloturvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Suojaetäisyys on se mitta, joka kertoo, miten kaukana esimerkiksi takan tai grillin pitää olla palavasta materiaalista, yleensä talon seinästä.

– Jos takka on asennettu liian lähelle rakennusta, siitä voi lentää kipinöitä rakennuksen räystään alle. Siellä ne pääsevät kytemään ja sytyttämään kattorakenteita. Rakennukseen lähes kiinni sijoitettuna jopa takasta hohkava säteilylämpö voi sytyttää seinämateriaaleja, varoittaa ylitarkastaja Jyri Pekkanen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes). 

Myös puilla lämmitettävä kylpytynnyri voi aiheuttaa palovaaraan, jos sen asennuksessa ei huomioida turvaetäisyyksiä. Vaikka pihatakan tai kylpytynnyrin ostaja lukisi käyttöohjeet kuinka tarkasti tahansa, voi olla, että vastausta suojaetäisyydestä ei sieltä saa.

Tukes on nimittäin löytänyt puutteita pihatakkojen ja kylpytynnyreiden käyttö- ja asennusohjeista, joissa ei aina kerrota suojaetäisyyksistä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

↑ Käyttäjän pitää varmistua riittävästä suojaetäisyydestä pihatakan ja muiden kuumien laitteiden sekä palavien materiaalien välillä, koska ohjeista voi tämä tärkeä tieto puuttua.

Vain 30 prosentissa pihatakoista riittävä ohjeistus suojaetäisyyksistä

Tukes pyysi kymmenestä yrityksestä myynnissä olevan pihatakkatuotteen käyttö- ja asennusohjeet nähtäväksi. Tutkituista ohjeista vain kolmessa löytyi asianmukaiset ohjeet suojaetäisyyksistä.

Kahdesta tuotteesta ei edes toimitettu ohjeita Tukesille nähtäväksi, vaan yritykset totesivat, ettei kyseistä tuotetta ole myyty Suomessa ja poistivat tuotteet valikoimistaan. Viidessä tuotteessa yritykset korjasivat ohjeet asianmukaisiksi Tukesin yhteydenoton jälkeen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Projektin tulokset kielivät siitä, että pihatakkoja on myyty laajasti puutteellisin ohjein. Muistuttaisinkin nyt kaikkia pihatakan omistajia varmistamaan oman takkansa sijoituksen turvallisuuden ennen kesäkauden alkua, huomauttaa Tukesin ylitarkastaja Jyri Pekkanen

Lämpösuojan pitäisi kuulua vakiotoimitukseen

Tukes oli yhteydessä kymmeneen suomalaiseen yritykseen, jotka myyvät kylpytynnyreitä. Neljän kylpytynnyrin ohjeista puuttuivat ohjeistukset tarvittavista suojaetäisyyksistä, mutta yritykset kertoivat korjaavansa ne.

Tarve palovammoilta suojaavalle turvaratkaisulle, kuten hormin suojaritilälle, korostuu niissä tuotteissa, joissa kuuma hormi on lähellä kylpijää. Tukesin yhteydenoton jälkeen suurin osa toimijoista kertoi lisäävänsä hormin lämpösuojan tuotteen mukaan vakiona toimitettavaksi.

– Jos kylpytynnyrin kamiinan hormi on niin lähellä kylpijöitä, että siihen voi tahattomasti kylpemisen aikana koskettaa, tulee hormi suojata tahattomalta kosketukselta, sanoo Tukesin ylitarkastaja Reija Sironen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Jos tähän on käytetty hormin suojaritilää tai muuta vastaavaa kiinnitettävää suojaa, on se toimitettava tilattavan tuotteen mukana. Lisätarvikkeena myyminen ei ole riittävää, sillä tuotteen on oltava turvallinen sellaisena, kun se myydään kuluttajalle.

Muutamissa tapauksissa yritys kertoi hormin olevan niin kaukana kylpytynnyristä, ettei kylpijän tahaton kosketus kuumaan hormiin ole mahdollista. Tukes määräsi yhden yrityksen korjaamaan markkinoimansa tuotteet turvallisiksi.

↑Pihatakkojen ja puilla lämmitettävien kylpytynnyreiden käyttö- ja asennusohjeissa tulisi ilmoittaa tuotteelle soveltuvat suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin tai ympäröiviin rakenteisiin. Nämä tiedot kuitenkin puuttuivat useista ohjeista Tukesin selvityksessä. Lisäksi kylpytynnyreiden hormin palovammariskiä ei aina ollut asianmukaisesti huomioitu myytävissä tuotteissa. 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tarkista pihatakan ja kylpytynnyrin paloturvallisuus

1) Tarkista, että tuotteen mukana toimitetaan asianmukaiset käyttöohjeet, joissa on kerrottu, miten ja mihin tuotteen voi asentaa turvallisesti. Noudata käyttöohjeita.

2) Tarkista myös paikalliset rakennus- ja paloturvallisuusmääräykset tuotteen sijoittelusta.

3) Huolehdi pihatakan tai kylpytynnyrin oikeasta asennuksesta ja paloturvallisuudesta.

4) Jos olet asentanut pihallesi palovaarallisen tuotteen, jonka ohjeissa ei ole mainittu suojaetäisyyksiä, varmista, että tuote on asennettu tarpeeksi etäälle palavista materiaaleista siten, että säteilylämpö tai kipinät eivät pääse sytyttämään läheisiä rakennuksia.

Laki säästää pihatakkojen ja kylpytynnyreiden turvallisuusvaatimuksista

Kotipihojen pihatakkojen ja kylpytynnyreiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle.

Tuotteiden valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat niiden turvallisuudesta ja siitä, että niissä on tarvittavat käyttöohjeet. 

Tuotteen mukana on toimitettava kaikki turvallisen käytön kannalta oleellinen tieto.

Kylpytynnyreille on myös eurooppalainen standardi SFS-EN 17125 Kotikäyttöön tarkoitetut porealtaat ja kylpytynnyrit. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät, jossa on esitetty tarkempia turvallisuus- ja laatuvaatimuksia tuotteelle. Standardissa todetaan muun muassa, että erityisesti hormin alin 1000 mm osuus on suojattava tahattomalta kosketukselta.

Lähde: tukes.fi

Lue lisää turvallisuudesta tästä