Ammattilaisen vinkit kivipihan rakentamiseen

Piha
Vinkit kivipihan rakentamiseen antaa viherrakentaja Anu Sarkkinen.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
24.2.2020

Mitkä ovat kivipihan plussat, viherrakentaja Anu Sarkkinen?

Kivi on ryhdikäs, pitkäikäinen, helppohoitoinen ja muuntautumiskykyinen materiaali. Piha, jonka ilme perustuu muotoihin ja käytettyyn materiaaliin, on kaunis ja käyttökelpoinen lähes ympäri vuoden. Kivipihassa ei tarvitse odottaa kuraisten alueiden kuivumista, ja haluttaessa kiveyksen alle voidaan asentaa lämmitys pitämään alueen sulana.

Mitä laadukas kivipiha vaatii onnistuakseen?

  1. Perustuksen tulee olla kantava ja routimaton. Perustus tehdään pohjamaan mukaan valituilla kiviaineksilla eli murskeilla. Voimakkaasti routivilla mailla kuten savimaalla perustus on tehtävä huomattavasti syvempään kuin hiekkapohjaisilla tonteilla.
  2. Jos pohjamaa ei läpäise vettä, täytyy veden poistumisesta huolehtia kallistuksilla ja salaojituksella. Tällä varmistetaan, ettei vesi jää makaamaan kivettävän alueen alle ja eikä routa pääse liikuttamaan poh-jamaata. Syviin kerroksiin ja suurta kantavuutta vaativille alueilla valitaan pohjimmaiseksi isorakeista mursketta, ja pintaa kohden raekoko pienenee. Tärkeää on, että perustus on tasalaatuinen.
  3. Perustuksen syvyydessä voidaan säästää asentamalla tasatun pohjamaan päälle painumattomat routasuojalevyt. Suodatinkangas vakauttaa maakerroksia ja estää maa-ainesten sekaantumista keskenään. Routasuojaus tehdään aina yli kivettävän alueen reunojen, ettei sivusuunnasta kohdistuva roudan vaikutus pääse liikuttamaan kiviä.
  4. Salaojitus onnistuu tavallisella salaojaputkella, joka asennetaan ja suojataan siten, että putki ei pääse täyttymään maa-aineksilla.
  5. Vahva suodatinkangas on käyttökelpoista perustuksissa, samoin ponttiin menevät erilaiset foamit.
  6. Kivien asennus kannattaa tehdä kivituhkaan tai maakosteaan betoniin.
  7. Pihakivien laaduissa on eroja. Luonnonkivi eli liuskeet, seulanpääkivet ja graniitti ovat käytännössä ikuisia. Ne ikääntyvät kauniisti ja ovat olemukseltaan lämminhenkisiä ja arvokkaita. Betonikivipihassakin luonnonkiveä on hyvä olla mukana edes mausteena.
  8. Näkyvien materiaalien tulisi sopia ympäristöönsä huomioiden talon ikä, tyyli ja värit. Myös naapureiden kanta on syytä kysyä.
liuskekivi

Kotimaisesta kalliosta louhittu Lokan liuske on välkehtivänvaaleaa kvartsiittia. Koko 5-10 kpl/m2. Paksuus 3-5 cm. Kuva: Liuskemestarit

Jos budjetti on rajallinen, mistä kannattaa säästää?

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Pohjatöistä ei kannata säästää, joten ensimmäisenä säästäisin kivien määrästä. Tutkisin voiko pinta-alojen suhteita muuttaa niin, että kiveä käytetään vähän vähemmän, tai rakentaisin matalammat muurit. Myös vertailemalla erilaisten kivimateriaalien hintoja voi säästää. Usein edullisemmasta hintaluokasta löytyy kivi, joka on riittävän laadukas. Kivimateriaalin laadusta (ulkonäkö, kestävyys) en suosittele tinkimään. Jälkikäteen harmittaa, jos suuri työ menee hukkaan siksi, että materiaalin laadun suhteen on tehty liikaa kompromisseja.

Anne Korkala
Kuva Petri Kivinen