Hankesuunnitelma – omakotitaloprojektin tärkein työvaihe

Talo
Pientalohankkeen tärkeimmät päätökset tehdään alussa, kun omat tiedot rakentamisesta ovat heikoimmat. Lue lisää hankesuunnitelmasta!
MAINOS
MAINOS LOPPUU
27.3.2023

Asumistarpeen muutokset käynnistävät prosessin, jonka tavoitteena on löytää perheelle paremmin tulevaisuuden asumistoiveita vastaava ratkaisu.

Alkuvaiheen tiedonkeruu ja suunnittelu ovat hankkeen onnistumisen osalta tärkeitä. Kannattaa keskittyä kuvaamaan mitä perheenne haluaa. Tuloksena alkuvaiheesta on hankesuunnitelma.

Pystyvä ammattilainen voi toimia hankkeessa vasta kun tietää mitä haluatte ja millaisin reunaehdoin. Hankesuunnitteluvaiheessa vaikutusmahdollisuus on suurin.

Omakotitalon suunnittelu ja rakentaminen on vaativa projekti

Tärkeät vaiheet seuraavat toisiaan. Kussakin vaiheessa on tehtävä päätöksiä, joihin perustuvat seuraavissa vaiheissa tehtävät valinnat.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
  • Ison päätöksen tekeminen liian myöhään vaikeuttaa projektia.
  • Tärkeän valinnan tekeminen liian aikaisin ja puutteellisin tiedoin voi johtaa samaan.

Suunnittelun edetessä nousevat esille myös toteutustapaa koskevat kysymykset: talopaketti, paikalla rakentaen vai jotain siitä väliltä?

Omatoimirakentaminen on edelleenkin Suomessa kustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto. Mieti kuitenkin kuinka paljon sinulla ja perheelläsi on mahdollisuuksia osallistua hankkeeseen. Paljonko voitte omalla työllänne säästää?

Kustannukset toteutuvat aina, mutta kustannussäästöt vain harvoin

Omakotitalon tärkein suunnitelma on myös projektisuunnitelma – kutsumme sitä hankesuunnitelmaksi.

Hankesuunnitelman laadintaa ei ohjaa lainsäädäntö, sille ei ole määrämuotoa eikä sitä toimiteta rakennusvalvontaan. Sen sijaan sen avulla toiveenne kommunikoidaan muille hankkeen osapuolille ja näistä rahoittaja ei ole vähäisin.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Hyvän hankesuunnitelman avulla rahoitusneuvottelut pankissa etenevät hyvillä tiedoilla.

Talonrakentamisen hankesuunnitelma (1-4)

Ota huomioon kaikki osa-alueet:

1. Huonetilat ja tilaohjelma >

2. Talon rakenteet ja järjestelmävalinnat >

MAINOS
MAINOS LOPPUU

3. Energiatehokkuuden tavoitteen asettaminen >

4. Kustannukset – budjetti >