Hyväkuntoinen kaivo antaa puhdasta vettä

Piha Talo
Kaivo kannattaa huoltaa riittävän usein, ja myös veden laatua tulee seurata säännöllisesti. Rikkoutuneet osat ja muut puutteet korjataan kerralla kuntoon.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Suomessa on hyvälaatuista pohjavettä. Se ei aina kuitenkaan takaa laadukasta kaivovettä, sillä jos kaivon huolto tai korjaus unohtuu, hyväkin kaivovesi voi pilaantua.

Veden ongelmia ei välttämättä huomaa ilman laboratorion tutkimusta, sillä vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita. Kun kaivovettä käyttää päivittäin, aistit voivat alkaa tottua hitaasti huononevaan veteen.

Kaivon kuntoa sekä veden laatua ja riittävyyttä pitäisi siis tarkkailla ympäri vuoden. Tietyt toimet kannattaakin muistaa säännöllisesti:

Keväällä kaivosta poistetaan kolmasosa vesipatsaasta, ja sama toistetaan tarvittaessa useamman kerran. Kesällä tarkkaillaan erityisesti veden laatua ja riittävyyttä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Pintavettä voi päästä kaivoon lumen sulamisaikaan tai sadekauden aikana. Tämän takia pintavesisuojaus ja routasuojaus on oltava kunnossa. Veden laatu on suositeltavaa tutkituttaa vähintään kolmen vuoden välein.

Kaivoveden laatuongelmat ratkeavat yleensä huollolla tai kaivon kunnostuksella. Tavallisimmin epäpuhtaudet pääsevät kaivoon, koska kaivon rakenteet ovat kehnossa kunnossa, kansi on huono tai kaivo on tiivistetty puutteellisesti. Muita yleisiä vanhan kaivon vikoja ovat pohjan liettyminen ja huono lämpöeristys.

Äkillisen saastumisen riskejä aiheuttavat myös kaivoon päätyvät pieneläimet, kuten muurahaiset, hiiret ja linnut. Näin voi tapahtua etenkin kuivalla kesäkelillä ja ensimmäisten pakkasten aikaan.

Ohjeita kaivon kunnon tarkkailuun sekä omatoimisiin kunnostustoimenpiteisiin saa Kaivon paikka -oppaasta, ympäristöhallinnon Kaivot-teemasivustolta sekä kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

↑Huollettu kaivo tarjoilee puhdasta vettä. Jos kaivoveden laatu ei ole kunnossa, huolto tai kunnostus yleensä auttaa.

Kaivon kunnostus alkaa kuntotarkastuksella

Veden ja kaivon rakenteiden tutkiminen kannattaa teettää Vesikaivohuolto Vipellä säännöllisesti etenkin silloin, kun ympäristö muuttuu esimerkiksi rakentamisen seurauksena.

Kaivon kuntotarkastuksesta selviää, millaisia huolto- ja korjaustoimia kaivo tarvitsee. Se sisältää Kaivon näkyvien rakenteiden mittauksen ja tarkastuksen, kaivon valokuvaamisen sekä kaivon lietetilanteen, pintavesisuojauksen ja kaivon sijainnin arvioinnin.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Veden pH-arvo mitataan kenttälaitteella, minkä lisäksi kuntokartoittaja tekee aistinvaraiset arvioinnit, eli katsoo veden sameuden asteen ja värin. Tarvittaessa kuntotarkastuksen yhteydessä Vesikaivohuolto Vipen kuntotarkastajat ottavat vesinäytteen, joka toimitetaan tutkittavaksi Eurofins Scientificin laboratorioon Lahteen.

Laajempi vesitutkimus kannattaa tehdä, jos kiinteistö vaihtaa omistajaa, kaivoveden epäillään aiheuttavan terveysongelmia tai alueella epäillään ympäristöriskejä.

Kuntokartoituksen yhteydessä tehdään käyttäjähaastattelu, jossa selvitetään kaivon historiatietoja, nykytilannetta ja käyttöä sekä tulevaisuuden muutoksia Lopputuloksena kuntotarkastajat antavat kaivon tilasta kirjallisen selosteen, kunnostussuunnitelman ja tarjouksen tarvittavista toimenpiteistä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

↑Kaivon huolto kannattaa teettää kerran neljässä vuodessa, mutta vesi suositellaan testattavaksi kolmen vuoden välein.

Kaivo kerralla kuntoon

Hyvään kaivoon tulee vesi pohjan kautta. Jos pintavesiä pääty kaivoon, veden laatu huononee.

Jos huollosta on kulunut aikaa, kannattaa saman tien tilata Vesikaivohuolto Vipe tarkastamaan ja kunnostamaan kaivo. Odottelu kostautuu veden laadun heikkenemisenä.

Kaivon kunnostus tehdään aina kaivon tarpeen ja Vesikaivohuolto Vipe kuntotarkastajan laatiman työsuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti.

Tavanomaiseen kaivon kunnostukseen sisältyy veden ja pohjalietteen imurointi, kaivon painepesu, lietteiden poisto, saumojen ja läpivientien tiivistys sekä pohjasuodatuksen eli hiekan ja kaivokalkin uusiminen. Kansirakenteet uusimalla varmistetaan, että kaivon sisäpuolella tehdyt huoltotyöt eivät mene hukkaan. Tarvittaessa asennetaan routasuojaus ja muotoillaan maa kaivon ympäristössä.

Huollon yhteydessä kaivoon on mahdollista asentaa uppo- tai käsipumppu.

Vesikaivohuolto Vipe kunnostaa vaativatkin kohteet yleensä yhdellä käyntikerralla, jolloin veden käyttöön ei tule pitkiä katkoksia.

Kaivo kannattaa laittaa kerralla kuntoon, sillä kaivon kunnostuksen työkustannukset ovat kotitalousvähennyskelpoisia verotuksessa.

Huonokuntoinenkin kaivo kannattaa kunnostaa, jos siinä riittää vettä. Jos epäillään pohjaveden saastumista, niin työssä edetään vaiheittain, vesianalyysi huomioiden. Mikäli kaivon pohjavesi todetaan saastuneeksi, Vesikaivohuolto Vipen ammattilaiset auttavat uuden kaivon paikan valinnassa.

↑Kaivo ennen huoltoa ja kunnostusta….

↑…ja kunnostuksen jälkeen.

Varmista veden laatu jatkossakin – muista säännöllinen huolto

Kunnostuksen yhteydessä sovitaan asiakkaan toivomista jatkotoimenpiteistä, kuten säännöllisistä vesinäytteen otoista, kaivon tarkastuksista ja ylläpitohuolloista sopivin väliajoin.

Neljä vuotta on usein sopiva kaivon huoltoväli, mikäli mitään ihmeempiä ongelmia veden laadussa tai riittävyydessä ei ilmene.

Veden laadun tutkimista viranomaiset suosittelevat kuitenkin joka kolmas vuosi.

↑Kaivon pesu on yksi ammattilaisen tekemä huoltotoimi, kuten myös veden ja pohjalietteen imurointi.