Ikkunasanasto

Talo
MAINOS
MAINOS LOPPUU
24.2.2020

ARGON = ilmaa hidasliikkeisempi jalokaasu, jota käytetään ikkunoiden energialasiele- menteissä lämmöneristeenä.

ASENNUSAUKKO = ulkoseinärakenteessa oleva tila, johon ikkuna asennetaan. Ikkuna tulee mitoittaa niin, että ikkunan ympärille jää jonkin verran asennus- ja eristystilaa.

AVATTAVA IKKUNA = perinteinen ikkuna- tyyppi, jonka puitteet saa avattua esimer- kiksi puhdistusta varten. Avattavassa ikku- nassa on yleensä erillinen tuuletusikkuna tai -luukku.

g-ARVO = auringonsäteilyn kokonaisener- gian läpäisyarvo. Mitä isompi arvo, sitä enemmän energiaa pääsee huonetilaan.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

HELA = ikkunassa on paljon metalli- ja muo- viosia, joita kutsutaan heloiksi. Esimerkiksi ikkunakilvet, painikkeet, sulkimet ja saranat ovat heloja.

ILMANPITÄVYYS = ikkunan kyky estää ilman tunkeutuminen ikkunarakenteen läpi, kun ikkunaa rasittaa sen eri puolilla olevien ilmatilojen paine-ero.

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS (Rw) = kertoo kuinka monta desibeliä ikkuna eristää ulkoa kuuluvasta äänestä.

KARMI = ikkunan seinärakenteeseen kiinni- tettävä osa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

KIINTEÄ IKKUNA = avautumaton ikkuna, lasielementti kiinnitetty karmiin, ei puitteita.

KÄTISYYS = kätisyys ilmoittaa kummalla puolella ikkunaa saranat ja painikkeet ovat.

MEK-IKKUNA = kiinteä, kaksi- tai kolmila- sinen eristyslasi-ikkuna. Lasien välitilassa lämpöä eristävää kaasua.

MSE-IKKUNA = kaksipuitteinen ja kolmi- lasinen avattava ikkuna. Sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslasielementti ja ulko- puitteessa tasolasi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

MS2E = nelilasinen ikkuna, jossa kaksinkertainen eristyslasi sisä- ja ulkopuitteessa.

MS3E = nelilasinen ikkuna, jossa kolminker- tainen eristyslasi sisäpuitteessa ja yksi lasi ulkopuitteessa.

PIILOSARANA= ikkunan karmin ja puitteen välissä oleva saranaratkaisu, joka ei näy sisä- eikä ulkopuolelle.

PUITE = ikkunan avattava kehä, johon lasi kiinnittyy.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

PULTTISARANA = avattavissa ikkunoissa käytettävä tavanomainen saranamalli.

PUUALUMIINI-IKKUNA = ikkuna, jonka ulkopuoliset pinnat ovat alumiinia ja sisä- puite sekä karmi puuta.Yleisin ikkunatyyppi.

PUUIKKUNA = Ikkuna, jonka puitteet ja karmi ovat puuta.

SELEKTIIVILASI/ENERGIANSÄÄSTÖ- LASI = pinnoitettu ikkuna, jolla voidaan es- tää lämpösäteilyn läpäisyä. Päästää lämpö- säteilyn huonetilaan, mutta ei takaisin päin.

SMYYGILAUTA = peittää ikkunan ulkopuo- len ja talon ulkoverhouksen väliin syvyys- suunnassa jäävän tilan.

SISÄÄNPÄINAUKEAVA IKKUNA = puitteet avautuvat sisäänpäin, jolloin lasien pesemi- nen onnistuu sisäpuolelta.

SATEENPITÄVYYS = suljetun ikkunan kyky estää sadeveden tunkeutuminen ikkunan sisäpuolelle tai seinärakenteeseen.

TUULENPAINEENKESTÄVYYS = suljetun ikkunan kyky kestää siihen kohdistuvien tuulenpaineiden tai –paineenmuutoksien aiheuttamia rasituksia.

U-ARVO = lämmönläpäisykerroin kuvaa energiamäärää, joka kulkeutuu ikkunan läpi energiahukkana. Mitä pienempi u-arvo, sen energiatehokkaampi rakenne.

VALONLÄPÄISEVYYS = Mitä suurempi arvo, sitä enemmän luonnonvaloa pääsee sisään. Mitä pienempi arvo, sitä enemmän tarvitaan keinovaloa ja siihen kuluvaa valais- tuksen sähköenergiaa.