Kärsitkö kotisi huonosta sisäilmasta?

Talo
Raikas ja terveellinen sisäilma on jokaisen perusoikeus. Sitä perusoikeutta ei usein vaalita tarpeeksi, vaan monet tyytyvät heikompaan sisäilman laatuun. Huonoon sisäilmaan kannattaa kuitenkin aina reagoida ja selvittää ongelman syy.
MAINOS
MAINOS LOPPUU
28.3.2023

Huono sisäilma kannattaa ottaa aina tosissaan

Huono sisäilma saattaa vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen. Huono sisäilma voi aiheuttaa esimerkiksi väsymystä, tukkoisuutta, kurkun kuivuutta tai päänsärkyä. Pitkäaikaiseen huonoon sisäilmaan on myös liitetty astmaoireita. Sisäilman epäpuhtaudet voivat pahentaa astmaatikkojen oireita tai ne voivat jopa aiheuttaa asumisterveydellisen haitan.

Terveellinen sisäympäristö on mahdollisimman hajuton, pölytön, vedoton, lämpötilaltaan miellyttävä ja meluton. Huonon sisäilman merkkejä ovat esimerkiksi tunkkaisuus, kosteiden tilojen kuivumattomuus, lämpötilaongelmat sekä veto ja melu, joka liittyy esimerkiksi ilmanvaihtolaitteisiin.

Sisäilmaongelmien tutkiminen

Sisäilmaa lähdetään tutkimaan yleensä rakennuksen käyttäjien havaitseman ongelman vuoksi. Ongelma voi olla esimerkiksi epätavallinen haju, oireilu tai rakenteiden pinnoilla näkyvät poikkeavat jäljet.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Syy-seuraussuhteiden löytäminen voi olla vaikeaa ja pitkäkestoista, koska useat eri sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttajat voivat synnyttää samankaltaisia oireita.

Huono sisäilma itsessään on harvoin ongelman aiheuttaja, vaan usein ongelma on saanut alkunsa esimerkiksi kosteusvauriosta, joka aiheuttaa huonon sisäilman tunteen ja sisäilmaan liitettävää oireilua.

Sisäilmatutkimus on yleensä monivaiheinen prosessi

Sisäilmatutkimukset tai -mittaukset voivat sisältää yhden tai usean menetelmän käyttöä. Usein luullaan, että sisäilmamittaus on yhtä kuin sisäilman mikrobitutkimus.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Sisäilmatutkimus sisältää näytteenottoja ja mittauksia, joita suoritetaan ilmasta ja rakenteista. Tutkimusten yhteydessä suoritetaan esimerkiksi mikrobitutkimuksia ja kemiallisia tutkimuksia.

Rakenteisiin voidaan tehdä myös rakenneavauksia ja kosteusmittauksia. Sisäilmatutkimuksissa on usein mukana eri osa-alueiden asiantuntijoita, sillä erilaisten tutkimusten kokonaisuus voi olla hyvinkin laaja.

Huolellinen dokumentointi auttaa tutkimuksien ja korjaamisen aikana

Sisäilmatutkimukset suoritetaan usein vaiheittain ja poissulkumenetelmällä ongelman aiheuttajan selvittämiseksi. Ensin on tiedettävä ongelman aiheuttaja. Seuraavaksi tulee selvittää ongelman aiheuttajan sijainti. Viimeiseksi siirrytään vielä selvittämään ongelman laajuutta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tämän kautta päästään korjaustavan ja korjaussuunnitelman laadintaan. Korjauksia tehtäessä on hyvä varmistua siitä, että korjaustyötä valvotaan ja tehdyt korjaukset dokumentoidaan. Korjaustöitä tehtäessä tulee myös varmistua riittävästä suojauksesta ja osastonnista, jotta epäpuhtauksia ei pääse ajautumaan puhtaisiin tiloihin. 

Korjaustöiden yhteydessä on myös äärimmäisen tärkeää huolehtia riittävän kattavasta ja huolellisesta loppusiivouksesta. Korjauksen onnistumista voidaan työn valmistuttua varmistaa uusintamittauksilla.

Teksti ja kuvat: Raksystems

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Raksystems Groupin tehtävänä on auttaa kiinteistönomistajia pitämään rakennukset kunnossa. Tämä edistää kiinteistön käyttäjien sekä asukkaiden ja omistajien hyvinvointia. Myös ympäristö kiittää, kun edistämme aktiivisesti kestäviä valintoja ja arvoja. Vähennämme palveluillamme kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja kannustamme asiakkaitamme parempiin valintoihin.

Yrityksemme on perustettu vuonna 1989 ja työllistämme yli 730 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.raksystems.fi.