MAINOS | Vallox Oy

Koneellinen ilmanvaihto tehostaa energian käyttöä

Lämmitys
koneellinen ilmanvaihto
Koneellinen ilmanvaihto tuo kotiin hyvää ja raikasta sisäilmaa. Kodin ilmanvaihdolla on suuri merkitys sekä asukkaiden että rakennuksen hyvinvoinnille. Kun koneellinen ilmavaihto sisältää lämmöntalteenoton, energiaa säästyy.
4.9.2023

Koneellinen ilmanvaihto tukee ihmisten terveyttä, sillä sisäilman laadulla on suuri vaikutus ihmisen hyvinvoinnille.  Ihminen kuitenkin viettää suurimman osana ajastaan sisätiloissa ja hengittää noin 15 000 litraa ilmaa vuorokaudessa.

Koneellinen ilmanvaihto on varma tapa huolehtia, että hyvää ilmaa riittää koko perheelle.

Sisäilman laatuun vaikuttaa se, miten rakennuksen ilmanvaihto on järjestetty. Nykyaikainen talo rakennetaan tai remontoidaan tiiviiksi, jotta se olisi energiatehokas.

Tiivis talo tarvitsee koneellisen ilmanvaihdon, jotta ilma vaihtuu hallitusti ja elämisestä syntyvä kosteus poistuu rakennuksesta.

koneellinen ilmanvaihto
Kun talossa on hyvä ilmanvaihto, sekä rakennus että ihmiset sen sisällä voivat hyvin.

Koneellinen ilmanvaihto tehostaa energian käyttöä

Ilmanvaihdon energiankulutus muodostuu kahdesta asiasta: poistettavan ilman tilalle tuotavan korvausilman lämmittämisestä ja puhaltimien sähkönkulutuksesta.

Puhaltimien sähkönkulutus on hyvin pientä verrattuna korvausilman lämmittämiseen. 

Siksi on tärkeää valita ilmanvaihtokoneeksi sellainen, jossa on

  • tehokas lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde
  • automatiikkaa, joka mahdollistaa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon.

Tarpeen mukaan toimiva ilmanvaihto tarkoittaa käytännössä, että kun asunto jää tyhjilleen, ilmanvaihdon voi säätää hyvinkin pienelle. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ilmanvaihtoa ei saa koskaan sammuttaa.

Vanhan ilmanvaihtokoneen vaihto uuteen kannattaa

Vanhoilla, jopa jo vuosikymmeniä palvelleilla ilmanvaihtokoneilla energiankulutus on merkittävästi suurempaa kuin nykyaikaisilla koneilla, joiden lämmöntalteenoton hyötysuhde on erinomainen ja joissa on vain vähän energiaa kuluttavat EC-puhaltimet.

Energiatehokkuuden nimissä voikin monessa talossa ja asunnossa olla jo järkevää vaihtaa vanha kone uuteen.

Uuden ilmanvaihtokoneen vaihtaminen vanhan tilalle on uuden Vallox 125 MV -ilmanvaihtokoneen ansiosta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Sen eri malleilla voidaan korvata kymmeniä vanhoja ilmanvaihtokonemalleja, jolloin saavutetaan energiatehokas ja ominaisuuksiltaan nykyaikainen ilmanvaihto helposti ja nopeasti.

Mallit poikkeavat toisistaan vain kanavalähdöissä, mutta muuten ne ovat mitoiltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlaiset.

Mallit sopivat joko suoraan vanhan koneen paikalle tai vaativat vain pieniä, käytännössä muutamien millimetrien siirtoja kanavissa. Se tarkoittaa niin ajallista kuin rahallistakin säästöä: ei tarvita suurta ilmavaihtoremonttia.Vanhoja ilmanvaihtokonemalleja, joiden kanavalähdöt vastaavat Vallox 125 MV -mallien kanavalähtöjä, on useita kymmeniä.

Koneellinen ilmanvaihto poistaa kosteutta

Kun ollaan kotona, elämisestä syntyy hiilidioksidia ja kosteutta, joten ilmanvaihtoa tarvitaan enemmän. Mikäli ilmanvaihtokoneessa on kosteus- tai hiilidioksidianturit, ne säätävät ilmanvaihdon tehoa tarpeen mukaan automaattisesti.

Automaattisesti säätyvä ilmanvaihto säästää energiaa: kun ilmanvaihto pienennetään puoleen, sen kuluttama energia pienenee alle puoleen.

Lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtokone lämmittää tuloilmaa talvella poistoilman lämmöllä ja tarvittaessa jälkilämmityspatterilla. Mitä tehokkaampi lämmöntalteenotto on, sitä vähemmän jälkilämmityspatteri kuluttaa energiaa.

Lämmön talteenoton tehokkuuden näkee parhaiten siitä, kuinka paljon viileämpää jäteilma on poistoilmaan verrattuna. Tehokkaalla lämmöntalteenotolla asunnon muu lämmitystarve siis pienenee – ilmanvaihdolla on siis mahdollista säästää lämmitysenergiaa.

Asumismukavuutta ilmanvaihdolla

Lämmöntalteenotolla on myös merkitystä asumismukavuuteen: kun poistettavasta ilmasta otetaan lämpö talteen ja siirretään se tuloilmaan, tuloilma on aina halutun lämpöistä.

Kylminäkään ajanjaksoina ilmanvaihdosta ei synny ikävää vedon tunnetta.

Vastaavasti lämpimään vuodenaikaan ilmanvaihtokone voi ottaa talteen kylmää, jota puhalletaan rakennukseen esimerkiksi ilmalämpöpumpulla, ja siirtää sen tuloilmaan.

Ilmanvaihtokoneet myös suodattavat ulkoilman epäpuhtaudet, eivätkä päästä esimerkiksi siitepölyjä ilmanvaihdon mukana sisäilmaan. Tähän ominaisuuteen voi vaikuttaa parhaiten vaihtamalla ilmanvaihdon suodattimet säännöllisesti.

koneellinen ilmanvaihto
MyVallox-ilmanvaihtokoneet voi myös yhdistää taloautomaatioon.

Koneellinen ilmanvaihto – helppoja ja monipuolisia ohjaustapoja

Ilmanvaihtokoneissa on erilaisia ohjaustapoja.

MyVallox-tuoteperheen monipuoliset vaihtoehdot ilmanvaihdon ohjaukseen:

  • voit jättää ohjauksen täysin sisäänrakennettujen antureiden varaan
  • voit ohjata itse konetta ohjaimella
  • voit ohjata konetta etänä tietokoneella tai mobiililaitteella.

MyVallox-koneiden sisäänrakennetut kosteus- ja hiilidioksidianturit tunnistavat kodin sisäilman kosteus- ja hiilidioksidipitoisuudet sekä tehostavat ilmanvaihdon tehoa tarpeen mukaan.

Kun haluttu taso on taas saavutettu, ilmanvaihto palautuu pienemmälle teholle. Automatiikan ansiosta ilmanvaihtoa ei tarvitse tehostaa itse esimerkiksi sen jälkeen, kun on käynyt suihkussa.

Jos ilmanvaihtoa haluaa ohjata itse, se onnistuu taloautomaation, maksuttoman pilvipalvelun tai seinälle kiinnitetyt ohjaimen kautta. Ohjaus perustuu kätevään tilavalintaan: valitse tilanteeseen sopivasti joko Kotona-, Poissa- tai Tehostus-tila.

Luotettava kotimainen ilmanvaihtokone

Rakentajan ja remontoijan on tärkeä vertailla ilmanvaihtokoneiden erilaisia ominaisuuksia.

Tärkeimmät ilmanvaihtokoneiden ominaisuuden ovat

  • lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde
  • helppokäyttöisyys
  • huomaamattoman luotettava toiminta
  • kotimaisuus.

Valitsemalla MyVallox-ilmanvaihtokoneen ostat kotimaista laatua. Avainlippu-merkin ansainneet Vallox-ilmanvaihtokoneet suunnitellaan ja valmistetaan kotimaisena työnä Loimaalla, Varsinais-Suomessa.