Mikä on pihasi puiden kunto – tunnetko vastuusi?

Piha
Kiinteistön omistajan on tunnettava niin piha-alueiden, rakennusten kuin puiden kunto. Ulkopuoliselle aiheutuneen vahingon ensisijainen korvaaja on kiinteistöyhtiö tai omakotitalon omistaja. Lue lisää!
MAINOS
MAINOS LOPPUU
24.2.2020

Puut joutuvat rakennetussa ympäristössä sietämään enemmän stressitekijöitä kuin luonnossa. Kiinteistöjen piha-alueiden puita rasittavat myrskyjen, kuivuuden, kasvitautien ja tuholaisten lisäksi myös rakentamisen myötä yleensä muuttuneet maaperän vesiolosuhteet. Rakennetussa ympäristössä puiden kunto voi heiketä myös kaivutöiden yhteydessä syntyven runko- ja juuristovaurioiden sekä maaperän tiivistymisen vuoksi.

Kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnossapito on usein siirretty sopimuksella isännöitsijä- tai huoltoyhtiölle, mutta ulkopuoliselle aiheutuneen vahingon ensisijainen korvaaja on kiinteistöyhtiö tai omakotitalon omistaja. Vahingon sattuessa kiinteistön omistajan on pystyttävä osoittamaan, että piha-alueiden puiden hoidossa on noudatettu riittävää huolellisuutta.

Istuta oikea puu oikeaan paikkaan ja muista myös huoltaa puita

Turvallisuuteen voi vaikuttaa oikealla suunnittelulla ja hoidolla. Kiinteistöjen turvallisuuden ja kunnossapidon kannalta on tärkeää, että istutetaan oikea puu oikeaan paikkaan.

Eri puulajien kasvupaikkavaatimukset ja kasvutavat vaihtelevat suuresti. Voimakasjuuristen puiden juuristot voivat tukkia sadevesiviemäreitä tai jopa rikkoa rakenteita. Kookkaiksi kasvavien puiden ympärillä tulisi olla riittävästi kasvutilaa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Jos tontille halutaan jo rakentamisvaiheessa jättää vanhoja puita, runkojen sekä juuristoalueiden suojaaminen rakentamisaikana on erityisen tärkeää. Runkojen ja juuristoalueen suojaamiseen on kiinnitettävä huomiota myös silloin, kun suunnitellaan varsinaisen rakentamisvaiheen jälkeen tapahtuvia kaivutöitä. Jos juuria katkeaa kaivuun yhteydessä, puiden ankkurointi maahan heikkenee. Lisäksi kaikenlaiset kuorta rikkovat kolhut ja pintaruhjeet avaavat lahottajasienille reitin puuhun.

Nuorille puille tehtävillä rakenneleikkauksilla pyritään ehkäisemään tulevaisuuden ongelmia. Leikkauksella ohjataan puiden kasvua ja samalla poistetaan rakenteellisesti heikkoja oksia. Myöhemmin puista leikataan rakenteisiin ja kulkuväylille kasvavia oksia sekä kuivia oksia. Joskus puiden raskaita oksanhaaroja joudutaan keventämään tai tukemaan latvustuentaliinoilla.

Puiden kuntokartoitus selvittää puiden riskit

vanha puu - puiden kuntokartoitus

Vahingon sattuessa kiinteistön omistajan on pystyttävä osoittamaan, että piha-alueiden puiden hoidossa on noudatettu riittävää huolellisuutta.

Puut voivat olla ympäristölleen riskitekijöitä esimerkiksi sienitautien tai rakenteellisten vikojen takia. Ongelmat piilevät usein kuoren alla eli päällisin puolin hyvävointisen näköinen puu voi olla pitkälle lahonnut.

Puiden kuntokartoitus on pääasiassa silmämääräistä puiden ja niiden kasvuympäristön arvioimista sekä tautien ja tuholaisten tunnistamista ja riskien arvioimista. Ammattilaisen tekemässä puiden kuntokartoituksessa selvitetään näitä riskitekijöitä, ja ehdotetaan toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Apuvälineinä kunnon arvioimisessa käytetään mikroporaa ja ultraäänilaitetta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Ammattilaisen tekemä puiden kuntokartoitus voi vapauttaa taloyhtiön tai yksityisen henkilön puun aiheuttaman vahingon sattuessa korvausvastuusta, jos puusta ei ole kuntokartoituksen yhteydessä löytynyt merkittävää rakenteellista vikaa.

Lisätietoja: www.suomenpuunhoidonyhdistys.fi