Miksi talo painuu ja vajoaa?

Talo
Kun maa pettää talon alta, alkaa vajoaminen. Lue yleisimmät syyt talon vajoamiseen!
24.2.2020

Kun talo alkaa vajoamaan, silminnähtäviä ongelmakohtia saattaa ilmaantua moneen eri paikkaan: kivijalkaan ilmestyy murtumia, ovet ja ikkunat jumittavat, viemäreiden toiminnassa on häiriöitä ja jopa väliseinät vääntyvät vinksalleen.

Rakennuspaikan alla hölskyvä savimaa ei ole ainoa syypää talon painumiin

– Suomessa on yllättävän paljon myös täyttömaaongelmia etenkin silloin jos täyttö on tehty talviaikaan kiireellä ja täyttömaan sekaan on jäänyt lunta ja jäätä, sanoo Asko Ali-Marttila Powerpile Oy:stä.

Hän arvioi painumaongelmista noin kolmanneksen johtuvat täytössä tapahtuneista virheistä, kaksi kolmasosaa tapauksista selittyy savimaiden ongelmilla. Myös muita ongelmanaiheuttajia löytyy, kuten vesihuuhtoutumat.

Talon painumisen voivat aiheuttaa

SAVIMAIDEN ONGELMAT

MAINOS
MAINOS LOPPUU
  • Konsolidoituva savimaa saattaa aiheuttaa painumaongelmia vielä kymmeniä vuosia rakentamisen jälkeen.

ONGELMAT TÄYTTÖMAISSA

  • Ongelmia esiintyy huonolaatuisessa ja jopa eloperäisiä ainesosia sisältävässä sekä rakennusaikana huonosti tiivistetyssä tai osin jäätyneessä täyttömaassa

MUUT PAINUMAONGELMAT

  • Vesihuuhtoutumat, kaivannot ja muut olosuhdemuutokset talon lähistöllä sekä jatkuva tärinä voivat myös synnyttää painuman Asiantuntijana aluejohtaja Asko Ali-Marttila Powerpile Suomi Oy:stä

Asko Ali-Marttila sanoo, että kaikki notkahtaneet talot pystytään tukemaan ja jopa oikaisemaan, mutta ääritapauksissa työ on niin kallis ettei siihen ole talonomistajan näkökulmasta mielekästä ryhtyä.

– Aina parempi mitä aikaisemmin ollaan liikkeellä, hän sanoo ja kannustaa ihmisiä tarkkailemaan talonsa kuntoa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lue lisää talon vajoamisesta 

Talojen painumaongelma on korjattavissa >
Tästä tiedät vajoaako talosi >