Miksi talo painuu ja vajoaa?

Talo
Kun maa pettää talon alta, alkaa vajoaminen. Lue yleisimmät syyt talon vajoamiseen!
MAINOS
MAINOS LOPPUU
24.2.2020

Kun talo alkaa vajoamaan, silminnähtäviä ongelmakohtia saattaa ilmaantua moneen eri paikkaan: kivijalkaan ilmestyy murtumia, ovet ja ikkunat jumittavat, viemäreiden toiminnassa on häiriöitä ja jopa väliseinät vääntyvät vinksalleen.

Rakennuspaikan alla hölskyvä savimaa ei ole ainoa syypää talon painumiin

– Suomessa on yllättävän paljon myös täyttömaaongelmia etenkin silloin jos täyttö on tehty talviaikaan kiireellä ja täyttömaan sekaan on jäänyt lunta ja jäätä, sanoo Asko Ali-Marttila Powerpile Oy:stä.

Hän arvioi painumaongelmista noin kolmanneksen johtuvat täytössä tapahtuneista virheistä, kaksi kolmasosaa tapauksista selittyy savimaiden ongelmilla. Myös muita ongelmanaiheuttajia löytyy, kuten vesihuuhtoutumat.

Talon painumisen voivat aiheuttaa

SAVIMAIDEN ONGELMAT

MAINOS
MAINOS LOPPUU
  • Konsolidoituva savimaa saattaa aiheuttaa painumaongelmia vielä kymmeniä vuosia rakentamisen jälkeen.

ONGELMAT TÄYTTÖMAISSA

  • Ongelmia esiintyy huonolaatuisessa ja jopa eloperäisiä ainesosia sisältävässä sekä rakennusaikana huonosti tiivistetyssä tai osin jäätyneessä täyttömaassa

MUUT PAINUMAONGELMAT

  • Vesihuuhtoutumat, kaivannot ja muut olosuhdemuutokset talon lähistöllä sekä jatkuva tärinä voivat myös synnyttää painuman Asiantuntijana aluejohtaja Asko Ali-Marttila Powerpile Suomi Oy:stä

Asko Ali-Marttila sanoo, että kaikki notkahtaneet talot pystytään tukemaan ja jopa oikaisemaan, mutta ääritapauksissa työ on niin kallis ettei siihen ole talonomistajan näkökulmasta mielekästä ryhtyä.

– Aina parempi mitä aikaisemmin ollaan liikkeellä, hän sanoo ja kannustaa ihmisiä tarkkailemaan talonsa kuntoa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lue lisää talon vajoamisesta 

Talojen painumaongelma on korjattavissa >
Tästä tiedät vajoaako talosi >